Skotfossvegen 81 - Best Eiendomsmegler

Skotfossvegen 81, 3720 Skien

Prisantydning2 290 000,-
Primærrom143 m2
BoligtypeEnebolig
EieformSelveier
Soverom4

Ligningsverdi

769 755,-

Type

Enebolig

Eieform

Selveier

Ligningsverdi

769755

Primærrom

143 m2

Bruksareal

191 m2

Byggeår

1927

Gårdsnummer

283

Bruksnummer

506

Energimerking

G

2 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
71 242,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 361 242,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Vestvendt og meget solrik beliggenhet. Det er ca 2 km til Skotfoss med Coop Prix, barneskole, frisør m.m. På Myren ca 2 km er det et utvalg av forretninger, bl.a. Meny, Plantasjen, Extra Leker og bank. Bussholdeplass i kort avstand fra eiendommen. Tomten er pent opparbeidet med stor gruset gårdsplass og plen.

Adkomst

Fra rundkjøring ved Myren følger du skiltene mot Gulset. Etter ca 650 m tar du til venstre mot Skotfoss. Etter ca 1,4 km får du boligen på venstre side.
Boligen er merket med "TIL SALGS" plakater fra BEST Eiendomsmegler.  Det vil bli skiltet til fellesvisning.

Tomt

Eiet tomt 608 m²
Lettstelt skrånende tomt bestående av hage, gruset parkering og gårdsplass samt noe beplantning.

Innhold

1.etasje: Entre, gang, bad, kjøkken, spisestue, stue og 2 soverom.
2.etasje: Gang, 2 soverom samt stue.
Kjeller: Vaskerom, 5 bod/lager og garasje.

Anneks/uthus i hagen.

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Byggeår

1927

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :191 m²
Bruksareal pr. etasje : Kjeller: 58 m², 1. etg.: 90 m², 2. etg.:43 m²
Primærrom (P-ROM) : 143 m²
P-rom fordeling : P-rom 1.etasje 90 kvm: Entre, gang, kjøkken, bad, stue, spisestue og 2 soverom P-rom 2.etasje 43 kvm: Gang, 2 soverom og stue. P-rom kjeller 10 kvm: Vaskekjeller.

2.etasje har gulvareal på 46 m2 - skråhimlinger og kjeller har gulvareal på 105 m2 inkl garasje, men har boder
med takhøyde på 180-188 cm som ikke er målbart areal.
Garasjerom med gruset gulv er medregnet i arealene og har inngangsdør til kjeller.

Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann.

Antall soverom

4
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Boligen innehar en pen og gjennomgående normal standard i de aller fleste rom.
Takstmann beskriver følgende avvik.

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn.
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter.
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er påvist/opplyst om aktivitet fra skadedyr i trebjelkelag.

Våtrom > Generell > Vaskekjeller
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Det er ingen synlige membraner og det ble målt unormal fuktighet langs yttervegger og fra grunnen.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
Det har forekommet avvik, tegn på svekkelser på utvendig avløpsledning.
Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med utskiftinger.
TG3 for avløpsrør på grunn av alder. TG1 for vanninntak fra senere år.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

TG IU. KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >Vaskekjeller

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >Bad/wc

Tomteforhold > Oljetank

TG 3 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er påvist andre avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Takrenner, nedløp og beslag har noe værslitasje, vindskier har noen råteskader i bunn og det mangler takrenner og avslutninger på inngangsparti.

Utvendig > Veggkonstruksjon.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Kledningene har stedvis noen sprekker/avflassinger med mindre råteskader i bunn og det er ingen
krysslufting bak kledningene.

Innvendig > Radon.
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Taktekking.
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
Taktekkingen har noe værslitasje på grunn av alder.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft.
Undertaket er misfarget.
TG2 for eldre fuktskolder på undertak og stedvis dårlig eldre isolering.

Utvendig > Vinduer.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Eldre vinduer har noen utvendige sprekker og
avflassinger og vinduer i kjeller har behov for fornyelse, TG2-3.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Verandaen har noe værslitasje på gulv og stedvis noen lekasjer til underliggende garasje.

Utvendig > Andre utvendige forhold.
Det er påvist andre avvik:
Utearealene er pent opparbeidet/beplantet, men har stedvis behov for noen oppgraderinger,
forstøtningsmurer har noen sprekker med lave rekkverk, TG2-3.
Uteboden har behov for vedlikehold.

Innvendig > Overflater.
Det er påvist andre avvik:
Gulvene har stedvis noe bruksslitasje og knirk, vegger og himlinger har stedvis behov for
oppgraderinger på eldre overflater og himlinger har noen skjeveher, spesielt i 2.etasje. Overflater i kjeller
har noe saltutslag og fiuktinnsig langs yttervegger og fra grunnen med fuktighet i trevegger og angrep av
borebiller i himlinger.

Innvendig > Pipe og ildsted.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng.
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging
i kjellergulv.
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging
inn i kjellermur.
Det er registrert insekter - symptom på fuktig miljø
Saltutslag og fuktinnsig langs yttervegger og fra grunnen, fuktighet i trevegger og angrep av borebiller i stubbeloft og bjelker.

Innvendig > Innvendige trapper.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Det er liten frihøyde i trappeløp Trappene har noe bruksslitasje.


Innvendig > Innvendige dører.
Det er påvist andre avvik:
Eldre dører har noe bruksslitasje og dør fra garasje til kjeller er ikke branndør, TG3.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
Gulvet har normal bruksslitasje og det ble ikke målt unormal fuktighet ved befaringen, men det er flatt gulv uten fall rundt sluk og ingen oppkant til dørterskel.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc.
Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
TG2 på grunn av ingen oppkant til dørterskel.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/wc.
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
Utstyret har normal bruksslitasje og er av god kvalitet, men det er ikke drenshull under vegghengt toalett.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist andre avvik:
Innredningen har normal bruksslitasje og det ble ikke målt unormal fuktighet under kjøkkenbenk ved befaringen, TG2-3 for eldre skrog og benkebeslag på grunn av alder.
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tette avløpsrør på baderom ble spylt opp i 2022, ifølge eier.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap i trapperom har 13 kurser med automatsikringer som er oppgradert i senere år, 63 A
inntakssikringer og strømmåler fra 2017.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter.
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.
Mindre utvendige sprekker/avflassinger og innvendig misfarging og saltutslag.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist andre avvik:
Det er stedvis noe dårlig fall på terreng fra grunnmurer.

Selger opplyser i egenerklæringen pkt 9.
"Kan forekomme mus. Lenge siden sist det var noe. Sist gang det ble oppdaget var ca.2016".

Overflater

1.etasje.
Entre har flislagt gulv, malt panel på vegg og malt panel i himling.
Gang har laminat på gulv, malt panel på vegg og malt panel i himling.
Kjøkken har tregulv, malte flater på vegg og i himling.
Spisestuen  har tregulv, malte flater på vegg og i himling.
Stuen har laminatgulv, malt tapet på vegger og malt panel i himling.
Soverom har laminatgulv, mdf panel på vegger og mdf panel i himling.
Soverom 2 har laminatgulv, malt tapet på vegger og malt panel i himling.
Baderom har flislagt gulv med varmekabler, flislagte vegger og takess i himling.

2.etasje.
Gang har tregulv, malt panel på vegger og malt panel i himling.
Stuen har tregulv, vegger har brystning/tapet på vegger og panel i himling.
Soverom har tregulv, panel på vegger og takess i himling.
Soverom 2 har tregulv, panel på vegger og malte flater i himling.

Kjeller.
Vaskekjeller har betonggulv, murvegger og stubbloft i himling.

TV/Internett

TV/Internett fra Telenor.

Kjøkken

Et pent og velholdt kjøkken med hvite fronter og benkeplate i laminat.

Hvitevarer

Hvitevarer som følger salget er avtrekksvifte og oppvaskmaskin.

Bad/Vaskerom/WC

Baderom innehar vegghengt toalett, dusjkabinett, vask med underskap og speil.

Tilbehør

Ingen spesiselle avtaler.

Byggemåte

Bygningen er oppført med grunnmurer i betong og betongblokker, vegger i reisverk og bindingsverk kledd med stående malte kledninger, trebjelkelag i etasjeskiller og saltak av plassbygde sperrer og dragere tekket med dobbelkrum betongtakstein.
Opplysninger om byggemåte er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Oppvarming

Oppvarming skjer med vedfyring i stue, varmepumpe i stue, varmekabler på baderom og panelovner i enkelte rom.

Garasje/Parkering

Garasje i bygningskroppen. Parkering på egen grunn.

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring. Se vedlagte egenerklæringsskjema.
Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no