Snarvegen 6 - Best Eiendomsmegler

Snarvegen 6, 3925 Porsgrunn

Prisantydning3 690 000,-
Primærrom182 m2
BoligtypeEnebolig
EieformSelveier
Soverom2

Ligningsverdi

681 518,-

Type

Enebolig

Eieform

Selveier

Ligningsverdi

681518

Primærrom

182 m2

Bruksareal

204 m2

Byggeår

1966

Gårdsnummer

46

Bruksnummer

440

Energimerking

F

3 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
106 242,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 796 242,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et populært og barnevennlig boligområde på Rønningen/ Øyekast i Porsgrunn. Boligen er vestvendt og har gode solforhold. Her bor du meget sentralt med gangavstand til bla. dagligvarebutikk, barneskole, barnehage og Porsgrunn sentrum med alle byens fasiliteter. Kun en kjøretur unna ligger Universitetet i sør- øst Norge og Down Town kjøpesenter. Gode bussforbindelser og turområder i umiddelbar nærhet.

Adkomst

Fra Porsgrunn sentrum: Følg Øyekastvegen i retning Herøya. Ta til venstre inn på Rådyrvegen som er siste avkjøring til venstre før rundkjøringen. Ta 2.innkjøring til høyre inn på Fiolvegen, så første inn til venstre inn på "Snarvegen". Boligen er 3 huset på venstre side og er merket med "TIL SALGS PLAKAT"  fra Best Eiendomsmegler. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Tomt

Pent opparbeidet plen med forskjellig typer beplantning som rosebusker, andre blomster og trær med forskjellig frukter på.  I hagen er det en liten dam med fontene. Delvis overbygd veranda med gode solforhold.

Det er lagt  belegningsstein fra garasjen og carporten frem til inngangsparti. Asfaltert biloppstillingsplass.

Innhold

Kjeller: 2 ganger, kontor, vaskekjeller, 3 boder og kjellerstue.
1. etg: Entre, 2 ganger, bad, vaskerom, stue og 2 soverom.

Garasje og carport.

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Byggeår

1966

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :204 m²
Bruksareal pr. etasje : U. etg.: 88 m², 1. etg.: 116m²
Primærrom (P-ROM) : 182 m²
P-rom fordeling : Kjeller: To ganger, kontor, vaskekjeller og kjellerstue: 66m²
1. Etasje: Entre, to ganger, bad, vaskerom og to soverom: 116m²

Det foreligger ferdigattest for tilbygg, datert 02.11.1979 og 15.10.1986.

Deler av kjelleren er innredet i ettertid. Det gjøres oppmerksom på at dette kan være et søknadspliktig tiltak. Det er ikke tilstrekkelig dagslysflate eller
godkjente rømningsvinduer. Arealene er omtalt i rapporten etter dagens bruk. Bruken av rommet, på befaringstidspunktet, avgjør om rommet defineres som P - Rom eller S - Rom. Se mer utfyllende i rapportens premisser om areal.

Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann.

Antall soverom

2
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Takstmann beskriver følgende i vedlagt tilstandsrapport:

TG 3 Strakstiltak nødvendig:

TG3: Ildsteder/skorsteiner innvendig:
Ildsteder inne i boligen:
Ubrennbar plate under ildsted i kjellerstue har ikke tilstrekkelig størrelse. Ubrennbar plate med tilstrekkelig størrelse bør etableres. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

TG3: Elektrisk anlegg:
Forenklet vurdering av det elektriske anlegget:
Det er ifølge selger utført egeninnsats arbeid på det elektriske anlegget. Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av det elektriske anlegget, montert etter 1999. Se sjekkliste dokumentasjon. Med bakgrunn i de registrerte avvik må det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Underliggende sjablongmessig prisanslag gjelder for el sjekk. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

TG3: Grunnmur:
Det registreres sprekker i større omfang på grunnmur ved bod på innsiden av vaskekjeller. Setninger kan ikke utelukkes. Det er ikke kjent om forholdet er under utvikling eller om situasjonen er stabilisert. Ytterligere undersøkelser og tiltak anbefales. Sjablongmessig prisanslag er for yttligere undersøkelser. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

TG2 : Alder, slitaje, skader mv:
Bad:
Ventilasjon Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Lufttilførsel bør etableres.

Vannrør Enkelte vannrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert.

Overflater vegger Det er uegnede materialer i våtsoner. Bad bør bygges om med annen materialbruk i våtsoner.

Membran, tettesjikt og overgang til sluk - Det er ikke etablert veggmembran på våtrommet. Fare for fuktskader ved vannpåkjenning.

Fallforhold (gulv) - Gulvet er tilnærmet flatt. Det er stedvis motfall på gulvflater utenfor dusjsonen. Fare for vannansamling.

Avløpsrør (ink. sluk) Avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert.

Vaskerom: Helhetsvurdering:
TG 2 er valgt på grunn av rommets alder med tanke på tettesjikt, røropplegg samt andre installasjoner. Belegg er ikke klemt mot sluk. Det er ikke etablert mekanisk avtrekk Kostnader for utbedringer/utskiftninger må påregnes innen rimelig tid. Det ble ikke foretatt hulltaking grunnet våtsonen plassering mot kjøkkeninnredning.

Kjøkken:
Vannrør- vannrørene er i hovedsak fra 1986. Valgt tilstandsgrad er satt ut fra alder og materialvalg på rørene. Avløpsrør - Avløpsrør vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

TG2 Øvrige rom 1. Etasje:

Overflater gulv- slitte flisfuger i entre. Gulvoverflater forøvrig anses å ha normal bruksslitasje.

Rom under terreng( kjeller, underetasje og sokkeletasje):
Overflater vegger Det ble observert kalk/saltutslag på yttervegger i betong. -Tyder på fuktvandring i konstruksjonen. Krever oppfølging og jevnlig ettersyn. Overflater gulv Det stedvis observert sprekker/riss i betonggulv.

Loft/uinnredet råloft:
Annet Det ble observert ventilasjonskanaler av eternitt/asbest. -Krever spesialbehandling ved utskiftninger.

Innvendige trapper - Kjellertrapp:
TG2: innvendige trapper: Åpninger i rekkverket på mer enn 0,10 meter.Trappen har åpninger på mer enn 0,10 meter.Inntrinn er mindre enn 0,25 meter.TG2 er satt iht NS3600 (som henviser til dagens forskriftskrav) grunnet sikkerhet.

Etasjeskiller- kjeller:
TG2: Skjevhetsmåling Det er noe merkbare skjevheter i rommene. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i rommet er målt til 20 mm på kontor og 15 mm i kjellerstue. Årsak til skjevhetene er ikke kjent.

Teknisk anlegg, VVS anlegg:

Varmtvannsbereder - TG2 er valgt på grunn av alder og tilstand. Det kan ikke utelukkes behov for
reparasjoner/utskiftning innen rimelig tid. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Vannrør - TG2 er valgt på vannrør i boligen som er fra husets opprinnelige byggeår og eldre
ukjente årstall. Tilstandsgrad er satt ut fra alder og materialvalg. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Avløpsrør-  TG2 er valgt på avløpsrør i boligen som er fra husets opprinnelige byggeår og eldre
ukjente årstall. Tilstandsgrad er satt ut fra alder og materialvalg. Krever oppfølging
med jevnlig ettersyn.

Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon:

Fasader inkl. kledning - Fasade har stedvis behov for overflatebehandling. Stedvis råteskader på
vindusbelistning registrert. Tiltak bør påregnes.

Yttertak - Hovedtak:
Tekking(undertak, lekter og yttertekking) - TG2 er satt på grunn av undertakets alder og for å belyse risiko. Krever oppfølging og jevnlig ettersyn. Stedvis knekte taksteiner observert. Deler av yttertaket er mosegrodd. Tiltak anbefales.

Gesimsløsninger - Det kan ikke verifiseres at det er etablert tilstrekkelig lufting i/ved gesims. Tiltak anbefales.

Beslag, renner, nedløp og snøfangere - Takrenner og gradrenner er slitt. Overflatebehandlingen har stedvis sluppet fra metallet.

Terrasser/ platting på terreng:
Terrasser på terreng(understøttet av bjelker /pilarer) - For lav rekkverkshøyde ihht dagens forskrift. Gulvet/rekkverket har behov for overflatebehandling.

Drenering:
Helhetsvurdering - Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut ifra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, TG2 settes for å belyse risiko.

Frittstående byggverk - Garasje:
Frittstående byggverk - Skjevheter i konstruksjonen registrert. Det er ikke kjent om utviklingen har stoppet. Krever oppfølging og jevnlig ettersyn.

TGIU: Ikke undersøkt:

Tekniske anlegg, VVS anlegg:
Andre VVS- tekniske anlegg(eksempelvis luft/luft varmepumpe):
Varmepumpe er ikke kontrollert. Anbefales utført av teknisk kompetent personell.

Grunnmur, fundamenter:
Fundamenter - Fundamenter er naturgitt skjult, og det er for øvrig ingen sikre og dokumenterte opplysninger om type fundamenter som huset har.

Byggegrunn - Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent.


For mer info les tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema  vedlagt i salgsoppgaven.

Overflater

Gulv: Laminat, belegg og ubehandlet betong i kjeller.1. Etasje: Parkett og belegg på bad.
Vegger og himling av trepanel. Takplater i himling på bad.

TV/Internett

Tv og internettleverandør fra Altibox

Kjøkken

Klassisk kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminert benkeplate med nedsenket oppvaskkummer. Integrerte hvitevarer. På kjøkkenet er det plass til en mindre sittegruppe, hvor frokosten kan nytes .

Hvitevarer

Hvitevarer som medfølger: oppvaskmaskin, ovn, keramisk platetopp, kjøleskap og avtrekksvifte. Det er etablert komfyrvakt .

Oppvaskmaskinen er fra 2013 og de andre hvitevarene er fra nyere år(ukjent årstall).

Bad/Vaskerom/WC

Lyst bad med kommode som har nedsenket servant .Dusjkabinett med skyvedør.

Vaskerom med slette flater som inneholder toalett, enkeltservant med underskap - og overskap og opplegg til vaskemaskin.

Byggemåte

Boligen er oppført på støpt betong mot grunn. Grunnmur i betongkonstruksjoner. Etasjeskiller, yttervegger og tak i trekonstruksjoner. Fasade med liggende trekledning. Saltak tekket med betongtakstein. Vinduer i 2-lags glass i hovedsak fra 1986. Enkelte fra ca. 2004. Vindu i kjellerstue fra byggeår. Ytterdør fra 1979. Terrassedør fra 1986.

Opplysningene er hentet fra vedlagt tilstandsrapport.

Oppvarming

Oppvarming er vedfyring fra peisovn i stue og vedovn i kjellerstue. Varmepumpe i stue og elektrisitet.  Boligen har naturlig ventilasjon.

Garasje/Parkering

Garasje og carport. Plass til flere biler på oppstillingsplass.

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring.

Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpstilbud avgis.

Folkebadet.no