Norkynvegen 1 - Best Eiendomsmegler

Norkynvegen 1, 3917 Porsgrunn

Prisantydning13 500 000,-
BoligtypeNæringsbygg
EieformSelveier

Type

Næringsbygg

Eieform

Selveier

Bruttoareal

906 m2

Byggeår

1964

Gårdsnummer

200

Bruksnummer

1706

13 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
13 500 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Se komplett salgsoppgave Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Attraktivt beliggende vis a vis BEHA kvartalet, ved rundkjøring langs hoved-adkomstvei mellom Skien, og Nordre del av Porsgrunn fra E-18. Ca 300 meters gange til tog og buss-stasjon i Porsgrunn sentrum. Det er kort gangavstand til Kjølnes idrettsanlegg (ca 300 meter) og Universitetet i Sørøst Norge sin campus (ca 750 meter).

Tomt

Eiet tomt 3646 m²
Tomten er i det vesentlig flat og i hovedsak opparbeidet med asfalt. Det er skrånende terreng mot Lilleelva.
Eiendommen har tidligere vært benyttet til servicestasjon med verksted og salg av blant annet bensin/diesel. Alle kjente tanker er gravd opp og fjernet iht. kommunal standard med masseutskifting.
Eldre oljeutskiller er fjernet og det er gravd ned ny oljeutskiller de senere år.

Nåværende eier har vært på eiendommen siden bensinstasjon ble lagt ned og føler de har god kontroll på grunnforhold ift. forurensning, dog kan de ikke utelukke at det kan dukke opp noe ukjent i grunn, som kommer fra tiden før selgers eierskap/bruk av eiendommen.

Tomten er nylig sammenføyd til ett bruksnummer i forbindelse med at veigrunn er avgitt .

Innhold

Hoveddel av eksisterende bygningsmasse stammer fra midten av 60- tallet og ble bygget som bensinstasjon med serviceanlegg.
De senere år har Falken og senere Falck leid eiendommen og drevet redningstjeneste derfra. Bygget er å betrakte som et "landemerke og på "folkemunne" kalles det "Falken".

"Kontor/Butikk- del
1. etg.: ca 170 kvm. Kundeinngang, gangareal med trapp til 2 etasje. Gangareal til kontorer, 3 kontorer, vaktrom,  spiserom/oppholdsrom, wc-rom.  Nedgang kjeller.
2. etg.: ca 170 kvm. Gangareal, 5 kontor, 2 møterom med kjøkken og wc-rom.
U. etg.: ca 170 kvm. Ganareal, garderobe, fyrrom, tilfluktsrom og lager-rom.

Verksted-del (møt nordøst)
Ca 165 kvm. Grav og løftebukk 2+2 kjøreporter.

Hall (mot nordvest)
Ca 222 kvm + mesanin til lagring på ca 58 kvm. God høyde og god adkomst via kjøreporter.

Eierform

Selveier

Boligtype

Næringsbygg

Byggeår

1964 Senere påbygd og modernisert.

Standard

I følge nåævrende eier er eiendommens fasade oppgradert for 1 1/2 milion senere år. Ventilasjonsanlegg er også oppgradert for 1/2 million. Kontorlokaler i 2 etasje er nylig oppgradert med nye overflater i de fleste rom. Forøvrig har bygningsmassen en varierende standard med litt utidsmessighet og elde, kombinert med at det er gjort enkelte oppgraderinger.
Det elektriske er hovedsaklig av eldre dato, herunder hovedtavle med skrusikringer.

Dersom kjøper ikke tar forbehold om annet ansees eiendommens verdi å ligge i tomten og dens utnyttelsespotensiale, ikke verdien av nåværende bygningsmasse.

Oppvarming

Oppvarming ved hjelp av radiatorer og varmtvann fra fjernvarmeanlegg.

Energimerke

Selger har ikke energimerket eiendommen.

Folkebadet.no