Grønvoldvegen 628 - Best Eiendomsmegler

Grønvoldvegen 628, 3830 Ulefoss

Prisantydning2 850 000,-
Primærrom123 m2
BoligtypeEnebolig
EieformSelveier
Soverom4

Ligningsverdi

52 626,-

Type

Enebolig

Eieform

Selveier

Ligningsverdi

52626

Primærrom

123 m2

Bruksareal

704 m2

Byggeår

1951

Gårdsnummer

47

Bruksnummer

18

Energimerking

G

2 850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,-))
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
17 550,- (Boligkjøperpakke Tryg (valgfritt))
--------------------------------------------------------
90 040,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 940 040,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Usikker på om du får solgt?

Tryg Boligkjøperpakke dekker inntil 15 000 kr/mnd i rente og forsikring for den gamle boligen din 3 måneder etter kjøp av ny bolig, med mulighet for 9 måneders dekning.

Les mer og se vilkår

Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Fantastisk beliggende eiendom i Helgen, Ulefoss. Nome Kommune. 
Sol fra morgen til kveld, utallige badeplasser og utsiktsplasser langs Norsjø.

Området har spredt bebyggelse i det vesentlige bestående av gårdstun og eneboliger.

Ca 1,4 km meter til Kirken, barnehage og privat skole (Montessori), ca 2,8 km til Helgen klubbhus og fotballbane. Lysløype vinterstid rett ved Kirken. Ulefoss sentrum, som er nærmeste handelssenter ligger ca 7 kilometer unna. Det er ca 24 kilometer til Skien Sentrum (ca 25 minutters kjøring).

Adkomst

Fra Skien/Ulefoss følg Riksvei 36, Ta inn mot Febakke ( Når du kommer til Helgja), følg deretter veien slakt mot venstre, inn Grønvoldvegen. Eiendommen er første du kommer til på venstre hånd. Merket med Bestmegler logo.

Tomt

Eiet tomt Ca 2914 m².

Tunet er idyllisk, omkranset av eldre sjarmerende gårdsbygninger, pent opparbeidet med plen, busker og trær.

Gårdstunet har tidligere vært et småbruk / gårdsbruk med jord og skog. Jorda og skogen er nå fradelt og knyttet til en nabobonde (selger av denne eiendom). Til opplysning og ved ønske om leie av jord/areal til beite for dyr, så er selger positiv til å inngå en avtale på dette med en kjøper.

Innhold

Våningshus
Inneholder:
1 etasje: Hall med trapp til 2 etasje, stue med varmepumpe, spisestue med etasjeovn, kjøkken med spiseplass, bad/vaskerom.
2 etasje: Gang/Trapperom og 4 soverom.
Kjeller: Boder.

Våningshuset er i all hovedsak uendret siden 1951 og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Våningshuset anses å være et renoveringsobjekt.

Øvrige bygninger nevnt nedenfor er også å anse som renoveringsobjekter.

Låve
Tradisjonell kjørebrulåve med høyløer og fjøs som idag er benyttet til lager. Fundamentert med natursteinsblokker med gjødselkjeller. Yttervegg i grovt reisverk med stående låvekledning. Fjøsdel med laft med innvendig rappede vegger. Sal takkonstruksjon tekket med stålplater fra ca 1980-tallet. Utvendig steinsatt låvebru. Lemdører for tilkomst. Låve/fjøs fremstår med råte i yttervegg og angrep av treskadeinnsekter.
Låve/fjøs har i sin opprinnelse vært benyttet til husdyrhold men anses idag til å ha liten driftsrelevans utover lager.

Bryggerhus
Bryggerhus med kjøkkenrom med peis og lagerrom. Fundamentert på punkter av natursteinblokker. Yttervegger med reisverk med utvendig bordkledning. Kledning sist malt i 2022. Saltak konstruksjon tekket med stålplater fra rundt 2000-tallet. Murt åpent ildsted med pipe. Bryggerhus har liten driftsmessig relevans men danner et pent element på tunet. Bryggerhus fremstår med vesentlig behov for vedlikehold og utskiftninger.

Stabbur
Stabbur over to etasjer med innvendig trapp. Fundamentert på punkter av betongfundament. Stabburstrapp satt opp i 2020. Bygg er oppført i tømmerlaft med utlegg i 2. etasje og panelkledning. Utvendig er bygget malt i 2022. Saltak konstruksjon tekket med eldre betongtakstein. Stabbur har liten driftsmessig relevans men fremstår som et pent element på tunet. Stabbur fremstår med råte i laft og angrep av treskadeinnsekter.

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Byggeår

Våningshus: ca 1951 (1952)
Bryggerhus: ca 1700 (1920)
Låve: ca 1880 (1930)
Stabbur: ca 1927 (1920)

Årstall bygningsmasse er hentet fra tidligere eiere (tall fra takstrapport i parantes) og er ikke ytterligere verifisert.

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Totalt BRA, Alle bygg: 704 m² består av:

Våningshuset
BRA 182 m²:
- BRA-i (internt bruksareal): 182 kvm

Det totale bruksarealet fordeler seg som følger:
Første etasje: - BRA: 66 m². - BRA-i: 66 m² (Entre, Bad/wc/vaskerom, stue, spisestue, kjøkken
Andre etasje: - BRA: 57 m² - BRA-i: 57 m² (Trapperom, 4 soverom)
Kjeller: - BRA: 59 m² - BRA-i: 59 m² (2 boder)
GUA (gulvareal): 190 m²

Takstmann kommenterer: Lovlighet: Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja. Kommentar: Nyere håndverkstjenester: Oppgraderinger av baderomsutstyr og fornyelse av el-anlegg/sikringsskap.

Låve
BRA 440 m²
- BRA-e (Eksternt bruksareal): 440 m²

Det totale bruksarealet fordeler seg som følger:
Første etasje: - BRA: 220 m². - BRA-e: 220 m² (Lagerrom , Bod , Garasje, Verksted , Stall/fjøs)
Andre etasje: - BRA: 220 m² - BRA-e: 220 m² (Verksted , Høylae/lagerrom)
GUA (gulvareal): 440 m²
Takstmann kommenterer: Lovlighet: Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.

Bryggerhus
BRA 43 m²
- BRA-e (Eksternt bruksareal): 43 m²

Det totale bruksarealet fordeler seg som følger:
Første etasje: - BRA: 43 m². - BRA-e: 43 m² (Verksted, Bod)
Loft: - BRA: 0 m² - BRA-e: 0 m² (Kryploft)
GUA (gulvareal): 43 m²
Takstmann kommenterer: Lovlighet: Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.

Stabbur
BRA 39 m²
- BRA-e (Eksternt bruksareal): 39 m²

Det totale bruksarealet fordeler seg som følger:
Første etasje: - BRA: 16 m². - BRA-e: 16 m² (Bod)
Loft: - BRA: 23 m² - BRA-e: 23 m² (Loft)
GUA (gulvareal): 42 m²
Takstmann kommenterer: Lovlighet: Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare, og oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
Arealene er plassmålt og beregnet med utgangspunkt i NS 3940:2023.

Antall soverom

4
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Våningshuset har behov for oppgradering og vedlikehold for å tilpasses dagens krav til standard.
Det er gjort oppgraderinger på elektrisk anlegg og badet siste år.

Bryggerhus, stabbur og låve og øvrige bygninger utover våningshus, samt innmark og utmark er å anse som næringseiendom. Bygningsmassen er å anse som renoveringsobjekter og selges som de er uten ytterligere tilstandsrapport / vurdering.

Interessenter må lese hele tilstandsrapporten før eventuelle bud inngis, nedenfor følger hovedpunkter av informasjon hentet fra tilstandsrapport fra takstmann:

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

UTVENDIG
Taktekking
Tekket med eldre flat betongtakstein fra 1970 tallet med eldre takpapp på inngangsparti.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
• Det er påvist andre avvik: Taktekkingen har værslitasje og mose, TG3 for underlagstetting og takstein på grunn av alder og levetider.
Konsekvens/tiltak
• Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
• Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
Trenger fornyelse i nær fremtid. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Nedløp og beslag
Takrenner og nedløp i sink, malte vindskier med beslag og eldre stigetrinn i stål.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
• Det er store deformasjoner i renner og nedløp. Takrenner, nedløp og belag har stedvis noe værslitasje på grunn av alder og vindskier har stedvise råteskader.
Konsekvens/tiltak
• Nye renner og nedløp må monteres
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
• Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Trenger vedlikehold og fornyelse. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Veggkonstruksjon
Yttervegger i bindingsverk kledd med stående malte kledninger som er antatt isolert etter byggeårets krav, kledningene ble malt i 2022. Veggkonstruksjonene er innkledd og har ingen mulighet for kontroll.
Vurdering av avvik:
• Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
• Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
• Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
Veggkonstruksjonene er innkledd og har ingen mulighet for kontroll, men kledningene har noen sprekker, avflassinger og stedvise råteskader.
Det ble målt unormal fuktighet på bunnsviller i kjeller og i vegg ved trapp.
Konsekvens/tiltak
• Fuktskadede konstruksjoner må skiftes ut, og årsak til skadene utbedres.
• Råteskadet trekledning må skiftes ut.
Deler av kledningene har behov for vedlikehold og utskiftninger. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Dører
Inngangsdør med enkelt glass og tett malt eldre kjellerdør.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
• Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
• Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Dørene har noe bruks/værslitasje og det ble målt unormal fuktighet i
bunn av kjellerdør.
Konsekvens/tiltak
• Lokal utbedring/utskifting av fukt/råteskadet treverk.
• Døren(e) står foran utskiftning. Trenger fornyelse.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

INNVENDIG
Etasjeskille/gulv mot grunn
Boligen har etasjeskille med trebjelkelag som er antatt isolert etter byggeårets krav og støpte gulver i kjeller uten fuktsikring og isolering
mot grunnen.
Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
måleavvik.
• Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Bjelkelagene er innkledd og har ingen mulighet fort kontroll, men gulvene har noen skjevheter på grunn av alder.
Konsekvens/tiltak
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak
i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
Fungerer bra med dette avviket. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Pipe og ildsted
Pipe i teglstein med feieluke i kjeller og eldre vedovner i stue og på 3 soverom med eldre vedkomfyr på kjøkken.
Vurdering av avvik:
• Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet.
• Pipevanger er ikke synlige.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Konsekvens/tiltak
• Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
• Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.
• Det må monteres ildfast plate under/foran ildsted.
Bør kontrolleres av brann/feievesen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Rom Under Terreng
Hulltaking er ikke foretatt da yttervegger er i mur/betong.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
• Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
• Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Fuktinnsig langs yttervegger og fra grunnen og det ble målt unormal fuktighet i treverk med råteskader i 3 bjelker.
Konsekvens/tiltak
• Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
• Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til fukt-/råteskadene samt utbedre råteskadene
Fuktsikring og drenering bør fornyes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

VÅTROM
1.ETASJE > BAD/WC/VASKEROM
Generell
Gulvet har helsveiset vinylbelegg med oppbrett og sluk i gulv med klemring, vegger med malte strietapeter og himling med malte plater. Det er montert servant, overskap med speil, høyskap, toalett, dusjkabinett, varmeovn og opplegg for vaskemaskin. Røropplegg og det meste av baderomsutstyr ble fornyet i 2023, TG1.
Årstall: 1973. Kilde: Kontaktperson.
Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Konsekvens/tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Trenger fornyelse på grunn av alder og levetider, men fungerer bra med forsiktig bruk, TG1 for nyere baderomsutstyr
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

KJØKKEN
1.ETASJE > KJØKKEN
Overflater og innredning
Eldre kjøkkeninnredning med heltre malte skrog og fronter, heldekkende benkebeslag og folierte benkeplater.
Vurdering av avvik:
• Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Innredningen har noe bruksslitasje på fronter og løs folie på benkeplater.
Konsekvens/tiltak
• Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Fungerer bra med dette avviket, men trenger fornyelse på grunn av alder.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

TOMTEFORHOLD
Drenering
Fuktsikring og drenering fra byggeår.
Vurdering av avvik:
• Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
• Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
• Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
Konsekvens/tiltak
• Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
• Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
• Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt.
Trenger fornyelse i nær fremtid. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Vinduer

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Utvendig > Andre utvendige forhold
Innvendig > Overflater
Innvendig > Radon
Innvendig > Innvendige trapper
Innvendig > Innvendige dører
Kjøkken > 1.Etasje > Kjøkken > Avtrekk
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Tomteforhold > Terrengforhold
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Tomteforhold > Septiktank

FRA SELGERS EGENERKLÆRING
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun faglært Firmanavn Haugestøyl rørlegger. Bø. Redegjør for hva som ble gjort av
hvem og når: Fjærnet gammel inredning å satt inn ny.
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Nei.
2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene? Nei. Kommentar: utført av rørlegger Haugestøl
2.3 Er arbeidet byggemeldt? Nei.
13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun faglært. Firmanavn: Ulefoss elektro. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: fjernet det gamle anlegget å lagt opp nytt.
13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)? Ja. Kommentar: ja det gjør det.

FRA TIDLIGERE SELGERS EGENERKLÆRING
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja, Kommentar: I kjelleren, fuktmerker i kjellergulv.
8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen? Ja, Kommentar: Råteskader nederst i kjellertrapp
9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende? Ja, Kommentar: Vi har tatt 4 mus i kjelleren.
16. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)? Ja, Kommentar: Kjellertrappen er restaurert av ufaglært.
25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja, Kommentar: Midt Telemark energi v/Arvid Juve har gravd høgspentkabel over eiendommen. Det foreligger kart over dette.

Overflater

Våningshus
Gulv: Belegg, tregulv, malt tregulv
Vegger: Malt panel, malt tapet, panelplater, malt mur, malte plater
Himling: Malt panel, malt plater

TV/Internett

Tidligere eier har benyttet parabol til TV signaler.
Det er i følge tidligere selger lagt fiber til eiendommen.  Koblingspunkt er ved Bryggerhus ved hovedvegen. Rør og ledningsstrekk må graves herfra og inn til huset.

Kjøkken

Lys glatt innredning, antatt fra byggeår, med stålbenkbeslag og laminert benkeplate. Avtrekksvifte. Vedovn. Spiseplass

Hvitevarer

Hvitevarer medfølger ikke.

Bad/Vaskerom/WC

Eldre bad med opplegg vaskemaskin, servant og dusjgarnityr på vegg.
Badet er oppgradert, siste år, med ny innredning og dusjkabinett.

Tilbehør

Faste garderobeskap medfølger, samt øvrig fastmontert innredning/utstyr.

Byggemåte

Våningshuset er oppført i trekonstruksjon over 1 1/2 etasje. Grunnmur av antatt i betong med sparestein. Saltak med betong takstein.
Se tilstandsrapport vedlagt salgsoppgave for ytterligere informasjon om øvrig bygningsmasse.

Oppvarming

Det er Vedovn i spisestue, kjøkken og 3 av rommene i 2 etasje. Forøvrig elektrisk oppvarming med varmepumpe i stue og løse ovner/panelovner i enkelte rom.

Garasje/Parkering

Det er godt med parkering på eget tun.

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring på våningshuset. Øvrig bygningsmasse er ikke boligselgerforsikret.
Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no