Prestemoen - Best Eiendomsmegler

Prestemoen, 3946 Porsgrunn

Prisantydning9 500 000,-
BoligtypeNæringstomt
EieformSelveier

Type

Næringstomt

Eieform

Selveier

Gårdsnummer

43

Bruksnummer

393

9 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
9 500 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Usikker på om du får solgt?

Tryg Boligkjøperpakke dekker inntil 15 000 kr/mnd i rente og forsikring for den gamle boligen din 3 måneder etter kjøp av ny bolig, med mulighet for 9 måneders dekning.

Les mer og se vilkår

Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Attraktivt beliggende tomt på Moheim i Porsgrunn med svært god eksponering mot E-18 og hovedpåkjøring til E-18 fra Porsgrunn. Trafikk til industriområdet forøvrig vil også lett legge merke til bebyggelse/skilting på tomten.
Tomten ligger innerst i blindveg, forbi, Circle K og Burger King -tvers ovenfor innkjøring til ISOLA.

Adkomst

Fra rundkjøring på Moheim, ta inn Prestemoen, mot Circle K / Burger King / Plantasjen / Meny / ISOLA, følg veien forbi disse og tomten ligger på venstre hånd øverst-innerst vendt mot E-18.

Tomt

Eiet tomt 12133 m²  Tomten er ikke oppmålt. Kommunen oppgir beregnet areal.
Attraktivt beliggende tomt på Moheim, innerst på industriområdet med flott eksponering mot sydgående trafikk på E-18!
Ca 6,3 mål er regulert til næringsbebyggelse og kan bebygges med inntil ca 2835 kvadratmeter.

Nåværende eier har opparbeidet tomten med nytt anlegg for teknisk infrastruktur, sprengt og grovplanert. Se tegninger vedlagt salgsoppgave for rammesøknad-teknisk plan og IG søknad teknisk plan.

Det er noe gjenværende fjellsikringsarbeid (fjellskrent mot E-18) som selger vil besørge utført innen overtagelse. Lagrede steinmasser vil også bli fjernet innen overtagelse.

Det er ikke strøm til tomten p.t.. Trafostasjon for strøm må etableres og bekostes i samarbeid med eier av nabotomten (Gbnr. 43/343), som også har rett til strøm fra trafo plassert på denne eiendom og strømleverandør/Lede, etter behov.

Følgende er hentet fra reguleringsinformasjon:
Ca 6,3 mål av tomten er avsatt til Næringsbebyggelse med utnyttelsesgrad 45%
Ca 5,4 mål av tomten er avsatt til Grønnstruktur, herunder 4,14 mål Hensyn grønnstruktur
Ca 0,36 mål av tomten er avsatt til Annen veigrunn /Annen veigrunn - tekniske anlegg
Ca  0,57 mål av tomten er avsatt til Krav vedrørende infrastruktur
Ca 3,65 mål av tomen er avsatt til krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak.

Følgende er sakset fra reguleringsbestemmelsene (Planid 654):
Hovedmålet med planen for næringsområde Prestmoen Moheim - på eiendommen gnr. 43 bnr. 393 og søndre del av gnr. 43 og bnr. 343, er å legge til rette for etablering av næringsareal med tilhørende veger og parkeringsplasser, og gi området en god arealmessig og bygningsmessig standard slik at det kan skapes trivsel og aktivitet på området. Området skal omfatte håndverksbedrifter, verksted, industri og lager.

3.1.1 Næringsbebyggelse (felt BN)
a) Generelt
• Felt BN kan benyttes til håndverksbedrifter, verksted, industri og lager.
• Etablering av støykrevende-, forurensende (luft/vann/grunn) og/eller brann- og eksplosjonsfarlig industri, som vil være til vesentlig ulempe for omkringliggende områder inkludert Eidanger kirkegård, tillates ikke.
• Det kan knyttes nødvendig kontorvirksomhet til bedriftene som etablerer seg innenfor områdene.
b) Utforming
• Fasademateriale skal være av høy kvalitet og kan bestå av glass og behandlet betong, tre eller stål.
• Tekniske installasjoner på tak skal være mest mulig tilbaketrukket mot øst og arkitektonisk tilpasset bygningen.
• Kontinuerlige støykilder som vifter, avsug ol., må i størst mulig grad plasseres på østsiden av næringsbygget - dvs. mot E18.
• Portåpner og lasteplass for lastebil må plasseres der dette er hensiktsmessig i forhold til atkomst og manøvreringsplass.
• Utvendig lagring tillates på områder vist i landskapsplanen.
• Anlegg av parkeringsplasser skal skje som vist i landskapsplanen.
c) Utnyttelse
• Innenfor området tillates maksimum 45 % bebygd areal - BYA=45 %. % BYA skal omfatte alle bygninger, konstruksjoner og overbygde arealer.
• Biloppstillingsplassene skal være en del av BYA - se pkt. 2.3.4.
d) Høyder
• Tillatt maksimum bygningshøyde er 12 meter. Høyden skal måles ut fra nivået på gjennomsnittlig planert terreng, og skal gå opp til maks kote 48,5 moh.
• Det skal være tilnærmet flatt tak på byggene (0-10 grader). Det tillates mindre takoppbygg for heissjakt, kanalføringer og tekniske installasjoner inntil 2,5 meter over den tillatte bygningshøyden, og opp til maks kote 51,0 moh.

Eierform

Selveier

Boligtype

Næringstomt

Folkebadet.no