Torstveitvegen 37 - Best Eiendomsmegler

Torstveitvegen 37, 3801 Bø i Telemark

Prisantydning1 390 000,-
BoligtypeEnebolig
EieformSelveier

Ligningsverdi

45 930,-

Type

Enebolig

Eieform

Selveier

Ligningsverdi

45930

Bruksareal

55 m2

Byggeår

1900

Gårdsnummer

49

Bruksnummer

5

Energimerking

G

1 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))
15 050,- (Boligkjøperpakke Tryg (valgfritt))
--------------------------------------------------------
51 142,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 441 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Usikker på om du får solgt?

Tryg Boligkjøperpakke dekker inntil 15 000 kr/mnd i rente og forsikring for den gamle boligen din 3 måneder etter kjøp av ny bolig, med mulighet for 9 måneders dekning.

Les mer og se vilkår

Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Eiendommen "Lia" ligger på en liten "kolle" nær Bø sentrum. Det er en solrik eiendom og med god utsikt. Rundt våningshuset er det tildels igjengrodd, så utsikten kan forbedres betraktelig mot øst ved litt hogst og opprydding av småskau.
Boligen ligger i et åpent område med hovedsaklig  jorder og gårder rundt eiendommen. Det er 14,4 mål fulldyrka jord, men størsteparten av arealet er produktiv skog.
Det er ca. 5 minutter kjøring til Bø sentrum hvor det er handlesenter, kutur - og restauranttilbud. I sentrum er det også universitet, barnehage og grunnskole.

Adkomst

Kjør i retning jernbanestasjonen i Bø. Kjør videre over brua over jernbanen. Ta andre innkjøring til venstre og følg Flitavegen. Denne vegen går over i Torstveitvegen.
Ta til høyre inn på  grusveg når vegen svinger og det åpner seg med jorder. Eiendommen ligger i enden av vegen.
Veien er skiltet med BEST Eiendomsmegler når det er visning.

Tomt

Eiet tomt ca. 76412 m²
Tomten består av fire teiger hvor to av teigene ligger sydvest for hovedbølet hvor våningshuset ligger. Disse to teigene er hovedsakelig skogsareal med ca areal  på hhv. 2,8 dekar og 28,7 dekar.
Det er også en teig som ligger på nordsiden av jernbanelinje på ca 9,4 dekar bestående av jord og skog. Dette arealet har blir benyttet som hestehavn. Her er tidligere jernbaneovergang stengt, slik at man må kjøre rundt via Gvarvvegen for å komme til dette arealet.
Hovedbølet er på ca 35,5 dekar og består av skog, jord og tun med bebyggelse.
Dyrkbart jorbruksareal er for tiden leid ut til nabogård.

Til orientering er det driveplikt på all dyrka mark. For å oppfylle driveplikten må man enten drive jorda selv eller leie bort jorda.

Selger opplyser at det ble hogd ca 300 kubikk tømmer for ca 15 år siden, det ble ikke plantet, men det står ca kr 10.000,- på skogfondkonto som vil følge med over på ny eier.
Det er ikke skogbruksplan. Interessenter oppfordres til å besiktige eiendommen for en avklaring av stående kubikkmasse.

I følge gaardskart.nibio.no er arealene fordelt på følgende markslag:
Fulldyrka jord: ca. 14,4 dekar.
Produktiv skog: ca. 60,3 dekar.
Annet markslag: ca. 0,3 dekar.
Bebygd, samf. etc.: ca. 1,5 dekar.
Tilsammen ca. 76,5 dekar.

Innhold

Eiendommen er et gammelt småbruk. Den er registrert i kommunen som enebolig. I tillegg er det registrert to andre bygninger som ikke eksisterer lenger. Våningshuset, som er det eneste som står igjen, er av dårlig forfatning. Det må påregnes store kostnader ved eventuelt å bygge om boligen og det antas å være best å rive bygget i sin helhet og søke om oppføring av nytt bygg.

Boligen inneholder:
1.etasje: entre/gang, bad/vaskerom, kjøkken og stue.
2.etasje: er sammenrast.

Mindre kryperom under deler av boligen. Adkomst fra utvendig trappesluse.

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Byggeår

1900

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :55 m²
Bruksareal pr etasje: 1.etg. 55m².

Boligen er delvis sammenrast og har delvis ikke målbart areal. Oppgitt areal er grunnplan i 1.etasje.
Boligens 2.etasje er sammenrast og har ikke målbart areal.
Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner.
Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.
Oppgitt areal må ansees som et ca. areal. Deler av boligen er ikke befart da det foreligger fare skader ved befaring.

Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann.

Standard

Takstmann beskriver eiendommen slik:

Beskrevne bolig må ansees som et rivningsobjekt og derfor kort beskrevet i denne rapport. Boligen er delvis sammenrast og har omfattende skader etter fukt/vann fra åpen takkonstruksjon.
Boligen er begrenset kontrollert på grunn av fare ved befaring/sammenrast bygnings elementer.
Potensielle kjøpere må beregne fjerne/destruere eksisterende bygningsmasse. Rivningskostnader estimeres til kr 180 000,-.

Utvendige forhold
Yttervegger i laftet tømmer og reisverk tekket med stående trepanel. Deler av yttervegger sammenrast mot vest. TG 3.

Innvendige forhold
Innvendig overflater består av gulvbord og laminat på gulvflater. Sammenrast etasjeskille og fuktskader i konstruksjonen. TG 3.

Tekniske installasjoner
Innlagt strøm og vann. Ukjent tilkobling på vann og avløp. Defekt anlegg. TG 3.

Kjøkken
Eldre malt innredning. Stål benk med benkebeslag med kum. Innredning med utgått levetid. TG 3.

Våtrom
Boligen har etablert bad antatt på 1980 tallet. Belegg på gulvflater. Tapet på veggflater. Det er montert gulvmontert toalett, servant tett dusjkabinett og opplegg til vaskemaskin.Ventilasjon består av ventil i veg. Bad med fuktskader og utgått levetid. TG 3.

Les vedlagt tilstandsrapport  for utfyllende informasjon.

Overflater

Innvendig flater består av laminat og gulvbord. Panel på veggflater.

TV/Internett

Ikke kjent tilgang til TV/Internett

Kjøkken

Eldre malt innredning. Stål benk med benkebeslag med kum. Innredning med utgått levetid.

Hvitevarer

Hvitevarer medfølger, men trolig ikke brukbare.

Bad/Vaskerom/WC

Boligen har etablert bad antatt på 1980 tallet. Belegg på gulvflater. Tapet på veggflater. Det er montert gulvmontert toalett,
servant tett dusjkabinett og opplegg til vaskemaskin. Ventilasjon består av ventil i veg. Bad med fuktskader og utgått levetid.

Byggemåte

Beskrevne bolig består av en eldre bolig med areal over 2 plan + kryperom. Boligen er oppført på løsmasser med grunnmur i betong med sparestein og gråstein mur. Yttervegger i laftet tømmer og reisverk tekket med stående panel. Plassbygget sadlet takverk tekket med betong takstein.

Opplysninger om byggemåte er hentet i fra tilstandsrapport.

Oppvarming

Pipeløp og ildsteder er å betrakte som kondemnabelt.
Strøm er ikke påkoblet.

Garasje/Parkering

Parkering på egen tomt

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.
Det foreligger ikke egenerklæringsskjema fra selger pga. byggets dårlige forfatning.

Folkebadet.no