Camilla Colletts veg 13 - Best Eiendomsmegler

Camilla Colletts veg 13, 3715 Skien

Prisantydning4 490 000,-
Primærrom192 m2
BoligtypeEnebolig
EieformSelveier
Soverom6

Ligningsverdi

1 162 308,-

Type

Enebolig

Eieform

Selveier

Ligningsverdi

1162308

Primærrom

192 m2

Bruksareal

302 m2

Byggeår

1936

Gårdsnummer

300

Bruksnummer

736

Energimerking

G

4 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
112 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 490 000,-))
17 550,- (Boligkjøperpakke Tryg (valgfritt))
--------------------------------------------------------
131 040,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 621 040,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Usikker på om du får solgt?

Tryg Boligkjøperpakke dekker inntil 15 000 kr/mnd i rente og forsikring for den gamle boligen din 3 måneder etter kjøp av ny bolig, med mulighet for 9 måneders dekning.

Les mer og se vilkår

Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Camilla Colletts veg 13 ligger fint til i et av Skien mest attraktive og veletablerte villastrøk. Boligen ligger til på en stor tomt opparbeidet med plen, trær  og hekk som gir en skjermet følelse. Eiendommen er med nærhet til det meste! Fra eiendommen kan du finne et godt og variert fritids- og idrettstilbud både for voksne og barn, hvorav Bratsberg idrettspark som ligger innen kort gangavstand fra boligen.  Her finnes det flere fotballbaner og en løpebane. Boligen er i et stille og barnevennlig boligområde. Kort vei til barnehager og skoler. I nærheten finner vi kryptkirken på Kapitelberget og Brekkeparken som er perfekt å ta en tur ned til for en kopp kaffe og nyte utsikten.

Adkomst

Kjør inn Brekkegata til høyre ved Kiwi på Frogner, ta til venstre inn Camilla Colletts veg. Følg vegen helt til du ser boligen merket med TIL SALGS-plakat fra BEST Eiendomsmegler på venstre side og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Tomt

Eiet tomt 1124 m²
Tomten er tilnærmet flat, det er gruset adkomst til gårdsplassen og betongheller i gangveger. Tomten er inngjerdet med flettverksgjerde mot naboer og har en stor og fin hage som er beplantet med plen, frukttrær, prydbusker, blomster og hekk for å gi en skjermet følelse. Noe naturtomt mot øst.

Innhold

Boligen inneholder:
1. etasje med vindfang, vaskerom, hall, toalettrom, bad, tv-stue/soverom, kjøkken, stue og spisestue.
2. etasje med trapperom og 5 soverom
Kjeller med diverse boder, samt uinnredet del.

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Byggeår

1936

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Totalt BRA ′284 kvm består av:
- BRA-i (internt bruksareal): 243 kvm
- BRA-e (eksternt bruksareal): 41 kvm

Det totale bruksarealet fordeler seg som følger:
Første etasje:
- BRA: 108 m²
- BRA-i: 108 m² (vindfang, vaskerom, hall, toalettrom, bad, tv-stue/soverom, kjøkken stue og spisestue)

Andre etasje:
- BRA: 84 m²
- BRA-i: 84 m² (trapperom og 5 soverom)

Kjeller
- BRA: 92 m²
- BRA-i: 51 m² (4 boder)
- BRA-e: 41 m² (3 uinnredede kjellerrom)

Terrasse- og balkongareal (TBA)
- TBA første etasje: 12 m²
- TBA andre etasje: 9 m²

Utebod/sjul
- BRA-e: 18 m²: (boder).

Vedlagte plantegninger er ikke målbare, og oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
Arealene er plassmålt og beregnet med utgangspunkt i NS 3940:2023."

Antall soverom

6
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Eneboligen har et generelt og gjennomgående behov for oppussing. En bolig for renoveringsentusiaster som ønsker å skape et hjem for varige minner. Konstruksjonsmessig har taket blitt skiftet i 2017 (ref selgers egenerklæring) av Byggmester Håkon Aristad. Det er også lagt nytt tekke på veranda og tak i vaskerom etter lekkasje.

Takstmannen skriver i sin rapport om følgende bemerkninger ved boligen:

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Veggkonstruksjon
Vurdering av avvik:
 • Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
 • Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
 • Konstruksjonene har skjevheter.
Det er råteskader i kledninger og bunnstokker, spesielt mot øst og nord. Veggkonstruksjonene er innkledd og har ingen mulighet for kontroll.
Konsekvens/tiltak:
 • Råteskadet trekledning må skiftes ut.
 • Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
Kledningene har behov for fornyelse på grunn av alder og råteskader.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig > Vinduer
Vurdering av avvik:
 • Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
 • Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter.
 • Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Eldre vinduer har noe værslitasje med stedvis råteskader og punkterte glass.
Konsekvens/tiltak:
 • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
 • Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
 • Vinduer med råteskader må erstattes med nye.
Trenger vedlikehold og utskiftninger.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Vurdering av avvik:
 • Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
 • Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Veranda har noen løse/værslitte skiferheller med råteskader i rekkverk og balkong har råteskader i rekkverk som er for lavt. Veranda og balkong har noen skjevheter.
Konsekvens/tiltak:
 • Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
 • Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
 • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
Trenger oppgraderinger og fornyelse på grunn av alder.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Vurdering av avvik:
 • Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
 • Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Bjelkelagene er innkledd og har ingen mulighet fort kontroll, men gulvene har noen skjevheter, svikt og knirk på grunn av alder. Gulv i vindfang/vaskerom bør undersøkes nærmere.
Konsekvens/tiltak:
 • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
 • Trenger oppgraderinger og fornyelse.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Rom Under Terreng
Vurdering av avvik:
 • Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
 • Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
 • Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
 • Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
 • Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
Fuktinnsig langs yttervegger og fra grunnen og det ble målt unormal fuktighet i treverk, TG2-3. Det er montert avfukter i kjeller under tilbygg.
Konsekvens/tiltak:
 • Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtrenging inn i kjeller.
 • Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
 • Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til fukt-/råteskadene samt utbedre råteskadene
 • Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting.
 • Fuktsikring og drenering bør fornyes.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Våtrom > 1.Etasje > Vaskerom > Generell
Vurdering av avvik:
 • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
 • Skjulte konstruksjoner slik som tettesjikt (membran) har passert anbefalt brukstid og det må påregnes full renovering av badet innen kort tid.
 • Gulvet er slitt med svikt/skjevheter og vegger har avrevede tapet.
Konsekvens/tiltak:
 • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
 • Trenger fornyelse på grunn av alder og levetider.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Våtrom > 1.Etasje > Bad > Generell
Vurdering av avvik:
 • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
 • Skjulte konstruksjoner slik som tettesjikt (membran) bak fliser har passert anbefalt brukstid og det må påregnes full renovering av badet innen kort tid.
Konsekvens/tiltak:
 • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Trenger fornyelse på grunn av alder og levetider.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tomteforhold > Drenering
Vurdering av avvik:
 • Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
 • Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
 • Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
Konsekvens/tiltak:
 • Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
 • Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
 • Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt.
 • Trenger fornyelse i nær fremtid.
Kostnadsestimat: Over 300 000

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Innvendig > Overflater, pipe og ildsted.
Tekniske installasjoner > Vannledninger, elektrisk anlegg
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Nedløp og beslag, takkonstruksjon/loft, dører, andre utvendige forhold.
Innvendig > Radon, innvendige trapper, innvendige dører, andre innvendige forhold
Kjøkken > 1.Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning, avtrekk
Spesialrom > 1.Etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon
Tekniske installasjoner > Avløpsrør, varmtvannstank,
Tomteforhold > Terrengforhold, utvendige vann- og avløpsledninger.

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > 1.Etasje > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom
Våtrom > 1.Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom
Tomteforhold > Oljetank. Det er ingen opplysninger om nedgravd oljetank på eiendommen.

I selgers egenerklæring fremgår det følgende:
3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende? Ja
Kommentar: Tett kommunal kloakk som ga tilbakeslag i kjelleren.

4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun faglær
Firmanavn: Skien Kommune og Anticimex
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Spylte opp tett kloakk, og vasket og rydda kjelleren. Vinteren 2023.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja
Kommentar: Fukt i kjellerrom ved store nedbørsmengder.

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen? Ja
Kommentar: Noe råte nederst på nordveggen.

11. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja
Kommentar: Lekkasje i tak på vakserom fra veranda. Utbedret av fagfolk. Nytt dekke på veranda og nytt tak i vaskerom.

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun faglært
Firmanavn: Byggmester Håkon Maristad
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Nytt tak på hele huset. Ca. 2017

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Nei Ja Vet ikke Kommentar Rutinekontroll av Eltilsynet.

For utfyllende info, les vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæring.

Overflater

Gulv: Teppe, parkett, belegg og flis.
Vegger: Panel, tapet og panelplater
Himling: Takess

TV/Internett

Nåværende eier har fiber via Telenor samt Tv via Altibox.

Kjøkken

Kjøkkenet er meget romslig og har dør videre inn til spisestuen. Her er mange muligheter for å eventuelt kunne åpne opp (konf fagmann) .

Hvitevarer

Ingen hvitevarer medfølger. Komfyr som står på kjøkkenet fjernes etter visning.

Bad/Vaskerom/WC

Vaskerom i 1. etasje med utslagsvask og enkel møblering. Det er opplegg til vaskemaskin og tørketrommel. Rommet er meget romslig.
Toalettrom i 1. etasjen med wc.
Bad i 1. etasjen med dusj på vegg i badekar, servant med møbel og bidé.

Tilbehør

Alt av fastmonterte hyller i boligen medfølger. Vaskemaskin/tørketrommel og komfyr på kjøkkenet følger ikke med. Trommel til vannslangen på veggen mot vest (ved siden av terrassen) følger ikke med og vil bli fjernet.

Byggemåte

Takstmannen opplyser i sin rapport: "Bygningen er oppført med grunnmurer i betong og murblokker, vegger i reisverk og bindingsverk kledd med
malte kledninger, trebjelkelag i etasjeskiller og saltak med plassbygde sperrer og prefabrikerte takstoler tekket med dobbelkrum betongtakstein. Overbygd inngangsparti i betong kledd med skifer og pulttak tekket med eldre papp og kjellernedgang med trapp i betong. Terrasse har støpt gulv kledd med skifer, malte rekkverk med noen glasser, markise og trapp i tre. Balkong fra soverom i treverk med sernafilbelegg fra senere år, tremmegulv og malte rekkverk."

Oppvarming

Vedovn i stue, kombi (parafin) ovn i spisestue, vedovn på et soverom i 2. etg. Ellers elektrisk oppvarming via panelovner (stue, kjøkken, soverom 1. etg. og soverom 2. etg med utgang til terrasse).

Garasje/Parkering

Gode parkeringsmuligheter i egen oppkjørsel/innkjørsel. Forholdene til evt å bygge garasje ligger godt til rette.

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no