Haukerås skog - Best Eiendomsmegler

Haukerås skog, 3711 Skien

Prisantydning3 350 000,-
Primærrom59 m2
BoligtypeLandbrukseiendom
EieformSelveier

Type

Landbrukseiendom

Eieform

Selveier

Primærrom

59 m2

Bruksareal

59 m2

Bruttoareal

64 m2

Byggeår

1920

Gårdsnummer

92

Bruksnummer

9

3 350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
83 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 350 000,-))
5 000,- (Konsesjonsgebyr)
--------------------------------------------------------
90 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 440 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Attraktivt beliggende skogeiendom i Skifjelltraktene, ca. 30 minutter fra Skien sentrum.
Eiendommen har ca. 700 meter vannlinje mot Broken og Lille Broken, i syd, som ligger på ca. 102 m.o.h. og strekker seg i luftlinje ca. 1300 meter på det lengste Nord/Syd til Kalveskinnsåsane med høyeste punkt ca. 260 m.o.h.. I Søndre del ligger også nesten hele Gorrtjenn på denne eiendom. Mot øst Mot nordvest grenser deler av eiendommen, ca. 500 meter vannlinje, til Storfiskvann, som ligger på ca. 107 m.o.h.. I Øst deler eiendommen grense mot både Porsgrunn (søndre del) og Siljan (nordre del).

Adkomst

Fra Skien: Følg veien til Bratsberg via Håvundvegen,  Ta inn Løbergvegen (i rundkjøring Bratsbergkrysset), følg veien ca. 8,5 km, ta deretter til venstre inn Skifjellvegen- følg veien ca. 300 meter. Her er det bomveg, p.t. brøytet. Følg via bomveg Mensvannsvegen og videre til venstre over i Brokenvegen (Ikke brøytet p.t.)- følg veien, over bro med Mensvann på venstre hånd og Broken på høyre. Følg veien, etterhvert vil man se Broken (vannet) på høyre hånd og noen bygninger på venstre hånd. Da er man inne på eiendommen, som strekker seg fra vannet og oppover liene. Veien kan, sommerstid, kjøres helt inn til snuplass. Herfra er det traktorsleper og stier innover i terrenget.

Google koordinat til hytte (kan limes inn i googlemaps): https://goo.gl/maps/6VmdsrEyB3Z2ZfKP6

Tomt

Eiet tomt 871500 m²
Oppgitt areal er omtrentlig, eiendommen er ikke oppmålt og har dels usikre grenser.

Fin skogeiendom med variert terreng og vannlinje til både Broken, Lille Broken, Storfiskvann og Gorrtjenn. Det er god fremkommelighet langs skogsbilveg til eiendommen via bomveg. Inne på selve eiendommen er det flere eldre tømmersleper til ulike deler av skogen.
Eiendommen består hovedsakelig av Gran (52%), Furu (29%) og Lauvskog (29%) jf. eldre skogbruksplan.

Arealgrunnlag på eiendommen
Skog av høg bonitet: 294,4 daa
Skog av middel bonitet: 159,0 daa
Skog av lav bonitet: 370,2 daa
Uproduktiv skog: 38,4 daa
Samlet areal skog: 862,0 daa

Bebygd, samf, vann, bre: 9,5 daa

Sum 871,5 daa

SKOG
Takstmannen opplyser:
Det er utført hogst i 2021 hvor det ble tatt ut 1060 m³. Etter hogst ble det plantet ca. 1000 grantrær. Ungskog anses å ha behov for tynning og skogpleie. Etter hogst i 2021 står det igjen ca. 2000 m³ i hogstklasse 5.

Skogbruksplan justert av takstmann frem til 2022:
Stående skog ca. 4400 m³. Herunder Gran 3700 m³, Furu 200 m³, lauv 500 m³

Takstrapport følger vedlagt salgsoppgave.
Eldre skogbruksplan (2011) fra AT Skog med kartutsnitt fås ved henvendelse megler.

Skogfondkonto: Inneværende på skogfondkonto kr 119.019,- følger ny eier til bruk i oppfølging/beplantning av skogen.

JAKT
Det er utvilsomt et stort potensiale for jaktinteresserte! Eiendommen hører inn under Buer jaktlag (Leder Hans Petter Buer) hvor det både er fellingstillatelse for elg og hjort.
Det er egen rådyrjakt til eiendommen med felling på p.t. 4 rådyr.

Minsteareal for tildeling av fellingstillatelser i vald for elg, hjort og rådyr i Skien kommune
Elg og Hjort 3000 dekar.
Rådyr 250 dekar.
(Jf. vedtatt mal for hjorteviltforvaltningen i skien kommune 2022-2025).

Innhold

Tømmerkoie
Åpent rom med vedovn og køyesenger.
Vedbod/lager i tilknytning.

Lagerbygg/Eldre stall
Virker å ha vært benyttet dels som lager og dels som stall.

Følgende medfølger ikke eiendommen:
Hjulbrakke som eies av Ottar Wiig og Tor Mustvedt. De har avtale med nåværende eier om at den kan stå der den står. Alle har mye glede av den i forbindelse med jakt og hogst.

Det står også Bikuber tilhørende, Øyvind Knutsen. Han har en muntlig avtale med selger om at de kan stå der. Betaling - er et spann med ny honning hvert år.

Eierform

Selveier

Boligtype

Landbrukseiendom

Byggeår

Antatt ca. 1920

Standard

Bygningene er i dårlig stand og trenger vesentlig oppgradering og vedlikehold for å kunne benyttes til opprinnelig formål som antas å være skogshusvære med tilhørende uthus.

Energimerke

Bygninger er ikke energimerket.

Folkebadet.no