Grønstensgate 23 - Best Eiendomsmegler

Grønstensgate 23, 3919 Porsgrunn

Prisantydning3 980 000,-
Primærrom154 m2
BoligtypeEnebolig
EieformSelveier
Soverom4

Ligningsverdi

807 841,-

Type

Enebolig

Eieform

Selveier

Ligningsverdi

807841

Primærrom

154 m2

Bruksareal

154 m2

Byggeår

1850

Gårdsnummer

123

Bruksnummer

179

Energimerking

G

3 980 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
99 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 980 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
113 492,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 093 492,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Attraktiv beliggende på Vestsiden, med Klyvebekken og Vestsiden skole som "nærmeste naboer". Vestsiden sykehjem og Vestsiden barnehage er også i umiddelbar nærhet. Området har det senere år hatt en rivende boligutvikling med både leiligheter, rekkehus og eneboliger.

Det er ca. 600 meters gangavstand til PP-Senteret og handelsområdet på Porselensfabrikken. Samt ca. 1000 meter til Porsgrunns sentrumsgater.

Adkomst

Følg veien til Vestsiden skole, ta over i Grønstensgate, følg veien over bro (Klyvebekken), ta deretter første til høyre inn gårdsvei. Eiendommen ligger i ende av gårdsveien.

Tomt

Eiet tomt 4000 m²
Eiendommen er i det vesentlige flat med skrånende terreng mot Klyvebekken og noe skrånende mot Vestsiden skole. Tomten er solrik, vestvendt og ligger på en høyde over Klyvebekken. Det er gruset innkjøring og gårdsplass. Hagen er opparbeidet med plen, busker og trær.

Tomten er regulert til område for eneboliger. Eksisterende bebyggelse på tunet er helt eller delvis klassifisert som B-objekter.
For eventuell utvikling av eiendommer for boliger må en kjøper søke og få avklart om eksisterende bygningsmasse kan rives.

Innhold

Våningshus/Eneboligen
Grovkjeller.
1. etg.: Entre, bad,  hall/gang med utgang hage og trapp til 2 etasje, vaskerom, kjøkken, soverom og to stuer.
Loftsetasje: Gang og tre soverom.

Falleferdig uthus/Låve, antatt ca. 130 kvm grunnflate, oppgitt areal i kommunens bygningsinfo. er 90 kvm. Byggeår ukjent
Uthus, oppgitt areal i kommunens bygningsinfo. er 20 kvm. Byggeår ukjent
Uthus, oppgitt areal i kommunens bygningsinfo. er 16 kvm. Byggeår ukjent
Garasje, antatt ca. 65 kvm over 1 1/2 etasje, Byggeår ukjent.
(NB! arealene på uthus m.m. er ikke oppmålt, tall er hentet fra kommunens bygningsinfo.)

Ett av uthusene langs veien er i ferd med å rase, uthus/låve og tidligere antatt bryggerhus trenger vesentlig oppgradering.
Garasje med innredet 2 etasje virker å være i bedre stand enn øvrig bygningsmasse.

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Byggeår

Ca 1850
Byggeår er anslått tidsepoke, ikke verifisert. Tilbygget ca. 1890 og 1950 tallet. Ombygd ca. 1998.

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bolighus/Våningshus
Bruksareal (BRA) :154 m²
Bruksareal pr. etasje : 1. etg.: 113 m², 2. etg.: 41 m²
Primærrom (P-ROM) : 154 m²
P-rom fordeling : 1. etasje: 113 kvm, Entre, bad, vaskerom, kjøkken, gang, soverom og 2 stuer. 2. etasje: 41 kvm, Gang og tre soverom.
Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann.

Takstmann bemerker: Kjeller og deler av loftsetasje er ikke måleverdig areal grunnet lav takhøyde.
Takhøyde Loftsetasje har en takhøyde lavere enn 2.2 meter.
Plan- og fasadetegninger er fremlagt. Det er enkelte avvik fra de godkjente tegningene, loftsetasjen.

Antall soverom

4
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Standard på eksisterende bygningsmasse er dårlig. Våningshus, Uthus/Låve og øvrige uthus må ansees som totalrenoveringsprosjekter.

Følgende er hentet fra tilstandsrapporten:

Boligen er i hovedsak fra eldre årstall og har behov for oppgraderinger. Frittstående garasje med loftsetasje på tilsammen 65 m2. Andre frittliggende bygninger er rivningsklare og ikke vurdert.

TG 3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig)
Bad
Helhetsvurdering: TG 3 er valgt på hele våtrommet på grunn av høy alder og/eller slitasjegrad. Det er blant annet registrert følgende avvik: Sprukne gulvfliser og elastiske fuger.-Kan indikere setningsskader. Svært oppsprukket overflate i himling. Misfarging på vegger.
Sprekker/skader på servant. Fornying/oppgradering av våtrommet bør påregnes. Sjablongmessig prisanslag gjelder total oppgradering. Det ble ikke foretatt hulltaking, grunnet våtsoners plassering mot yttervegg og gammel
yttervegg. Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000

Vaskerom
Ventilasjon. Ingen ventilasjon. Mekanisk avtrekk og til luft ved terskel bør etableres. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

Øvrige rom - 1. etg
Helhetsvurdering. Overflater bærer i hovedsak preg av høy alder/slitasje. Sot belegg/heksesot eller lignende i større omfang registrert. Det ble registret vannskade i himling i stue/tilbygg. -Bakenforliggende skader er sannsynlig. Fornying av overflater bør påregnes. Det er ikke etablert ventilasjon i etasjen. Stue i opprinnelig del fremstår som uferdig. Tiltak
bør påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000

Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp)

Skorsteiner inne i boligen
Det ble stedvis registrert sprekker/riss i skorstein/brannmurer. Ytterligere undersøkelser bør påregne. Sjablongmessig prisanslag gjelder for yttligere undersøkelser. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

Ildsteder inne i boligen
Ubrennbare plater under ildsteder i uferdig rom har ikke tilstrekkelig størrelse. Ubrennbare plater med tilstrekkelig størrelse må etableres. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon Fasader inkl. kledning
Yttervegger i sin helhet har stort etterslep på vedlikehold, med påviste skader. Overflatebehandling må påregnes og skader må utbedres. -Bakomforliggende skader kan ikke utelukkes. Sjablongmessig prisanslag: kr over 300 000

Dører og vinduer
Vinduer bærer i hovedsak preg av høy slitasjegrad. Utskiftning må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000
Ytterdører bærer preg av høy slitasjegrad. Utskiftning må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000

Yttertak - Alle tak vurdert under ett.
Helhetsvurdering Taktekkingen inkludert beslag, israfter og vindskier bærer preg av høy alder og høy slitasje. Det er påvist utettheter/skader. Taktekking må fornyes, skader må utbedres. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000

TG 2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.)
Vaskerom
Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Det er ikke observert synlige skader, men tettesjiktet har en alder som tilsier at restlevetiden er ukjent. Hulltaking/kroker i våtsonen øker risiko for fukt i konstruksjon. Det er ikke etablert veggmembran i våtsone ved kum. TG2 er satt for å belyse risiko.
Fallforhold (gulv): Fallforhold, inkludert lokalfall i dusjsone ble vurdert til å ikke være tilfredstillende. Tiltak anbefales.

Kjøkken
Overflater himling: Heksesot eller lignene observert. Ytterligere undersøkelser bør påregnes.
Overflater gulv: Gulvets overflate bærer preg av slitasje.
Innredning: Kjøkkeninnredningen bærer preg av alder/slitasje. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Filter i avtrekksvifte bør renses.

Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje)
Helhetsvurdering: Kjelleren bærer preg av alderen. Det ble registrert saltutslag i grunnmur og i gulv. - Tyder på fuktvandring i konstruksjonene. Det ble registrert spor etter treskadeinsekter og gnagere. Yttligere undersøkelser bør påregnes. Det registreres søyler som synes å være underdimensjonerte, samt gulvbjelker med for langt spenn. Tiltak anbefales. Pussavskalinger registrert.

Krypekjeller - Under tilbygg fra 50-tallet.
Helhetsvurdering: Krypekjelleren har marginal inspeksjonsmulighet og derfor ikke forsvarlig kontrollert. Konstruksjonen har erfaringsmessig vist seg skadeutsatt og derfor med høy risiko. Det anbefales sterkt å etablere inspeksjonsmulighet for å kunne besiktige arealet.
Krypekjeller - Under tilbygg fra 1890
Helhetsvurdering: Krypekjelleren har ingen inspeksjonsmulighet. Konstruksjonen har erfaringsmessig vist seg skadeutsatt og derfor med høy risiko. Det anbefales sterkt å etablere inspeksjonsmulighet for å kunne besiktige arealet. Først da kan det få en faglig forsvarlig vurdering. Dersom det er omfattende skader er disse oftest kostbare å utbedre.

Loft - innredet
Helhetsvurdering: Overflater bærer preg av elde og slitasje. Det registreres stedvis svikt i gulv. Nedbøyninger i himling stedvis registrert. Krever oppfølging og jevnlig ettersyn. Det er ikke etablert ventilasjon. Tiltak bør påregnes.

Loft - uinnredet / råloft - Knekott
Statikk: Takets konstruksjoner synes å være noe underdimensjonert. Det ble stedvis observert synlige nedbøyninger. Krever oppfølging og jevnlig ettersyn.
Kontroll av diffusjonssperre: Det er ikke etablert diffusjonssperre, grunnet boligens alder/beskaffenhet.

Innvendige trapper
Åpninger i rekkverket på mer enn 0,10 meter. Trappen har stedvis fri ganghøyde lavere enn 2,0 m. Det er kun rekkverk/ håndløper på en side. TG 2 i henhold til NS 3600. Trappens bruksflater bærer preg av slitasje og knirk. Rekkverk i loftsetasje er stedvis løst. Tiltak bør påregnes.

Etasjeskiller - 1. etg
Skjevhetsmåling: Det er noe merkbare skjevheter i etasjen. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i stue er målt til 15 mm og 13 mm på kjøkken. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert.

Etasjeskiller - Loftsetasje
Skjevhetsmåling: Det er noe merkbare skjevheter i etasjen. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i begge rom er målt til ca. 15-25 mm. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert.

Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom)
Varmtvannsbereder (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): TG2 er valgt på grunn av alder og tilstand. Det kan ikke utelukkes behov for reparasjoner/utskiftning innen rimelig tid. Det ble registrert rustskader på berederen. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): TG2 er valgt på vannrør i boligen som er fra eldre ukjente årstall. Tilstandsgrad er satt ut fra alder og materialvalg. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Hovedstoppekran: Stoppekran er begrenset tilgjengelighet. Tilkomst bør utbedres. Kranen ble ikke funksjonstestet.
Avløpsrør. (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): TG2 er valgt på avløpsrør i boligen som er fra eldre ukjent årstall. Tilstandsgrad er satt ut fra alder og materialvalg. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Radon Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Dette er anbefalt jf. DSA.

Elektrisk anlegg Forenklet vurdering av det elektriske anlegget Det er observert utettheter rundt kabelføringer i sikringsskap.
Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 1999. Med bakgrunn i de registrerte avvik bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

Grunnmur, fundamenter
Grunnmur: Pussavskallinger og sprekkdannelser registrert. Yttligere undersøkelser og tiltak bør påregnes.

Drenering
Helhetsvurdering: Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, men er vurdert å være fra bygningens opprinnelige byggeår. Alder samt symptomer på utilsiktet fuktighet tilsier at forventet gjenværende brukstid er kort/utløpt. Se avsnitt om Rom under terreng. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, men på bakgrunn av at det påvises fuktproblemer bør det påregnes utbedringer/ utskiftninger.

TG IU Ikke undersøkt
Inspeksjonsmulighet
Det er lagret gjenstander på loftet ved befaringstidspunktet, som begrenser inspeksjonsmuligheten. Det er risiko for skjulte skader. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales.

Andre VVS-tekniske anlegg (eksempelvis luft/luft varmepumpe)
Varmepumpe ble ikke vurdert. Anbefales utført av fagperson.

Grunnmur, fundamenter
Fundamenter er naturgitt skjult, og det er for øvrig ingen sikre og dokumenterte opplysninger om type fundamenter som huset har. Selger opplyser om at boligen står på pæler.
Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent.

Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger)
Ukjent alder og tilstand. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Følgende er hentet fra selgers egenerklæring:
Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun faglært Ja, Firmanavn Rørleggern a/s. Redegjør for hva som ble
gjort av hvem og når: Byttet toalett, september 2022. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Nei.

Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?  Ja. Kommentar: Det var mus på loftet for mange år siden, ikke hørt noe de siste 10-12 åra.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Kommentar: Det lekker fra taket i stua, muligens rundt pipa, når det blåser og regner mye.

Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun faglært. Firmanavn: Finseth og Ramsdalen. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Taket på stua blei byttet i 1998, og vinduene i 1. etg. blei byttet ut.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)? Hvis nei, gå til punkt 14. Ja, kun faglært. Firmanavn Foss Elektro og Elektro 4. Redegjør for hva som ble
gjort av hvem og når: I 1998 gjorde Foss Elektro om det elektriske anlegget i 1. etg. med nytt skap. Senere er det Elektro 4 som har utført elektrisk arbeid, bl.a. montert varmepumper i stue og gang.

Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
Nei. Kommentar: Det kjenner jeg ikke til.

Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag? Ja. Kommentar: 2 stk., montert av Elektro 4 høsten 2022.

Fro mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæring.

Overflater

Gulv: Tregulv, flis, belegg.
Vegger: Panel, tapet.
Himlinger: Panel, malte plater, malt strie.
De fleste overflater trenger oppgradering.

TV/Internett

Det er ikke fiber, selger opplyser at Telenor har lagt rør for fiber klart.
Selger har hatt TV signaler via Riks-TV.

Kjøkken

"Herregård" innredning med malte profilerte fronter. Benkeplate i tre. Integrert oppvaskmaskin, komfyr, platetopp og avtrekksvifte.
Spiseplass, Ulefos etasjeovn

Hvitevarer

Eldre kjøleskap fra 50-tallet, komfyr, platetopp og integrert oppvaskmaskin medfølger.

Bad/Vaskerom/WC

Dusjbad med oppgraderingsbehov. Dusjkabinett, wc  og heldekkende servant med underskap. Opplegg vaskemaskin.
Vaskerom med arbeidsbenk/kum, plassbygde overskap, dusjnisje, wc og opplegg vaskemaskin.

Tilbehør

Faste garderobeskap medfølger.

Byggemåte

Boligen er oppført på grunnmurer i naturstein og betong. Betonggulv i grovkjeller. Etasjeskiller, yttervegger og tak i trekonstruksjoner. Fasade med liggende trekledning. Saltak tekket med betong og tegltakstein. Vinduer i 1. og 2-lags glass. Fra forskjellige ukjente årstall. Enkelte fra 1998. Ytterdører fra ukjente årstall.
Opplysninger om byggemåte er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Oppvarming

Oppvarming er vedfyring og forøvrig elektrisk med varmepumpe i stue og gang, samt panelovner/løse ovner i enkelte rom.

Garasje/Parkering

Det er garasje på eiendommen og godt med parkering i gårdstun.

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som gjelder for våningshuset. Øvrig bygningsmasse er ikke boligselgerforsikret og ansees å være i svært dårlig stand.
Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no