Tomtegata 88 - Best Eiendomsmegler

Tomtegata 88, 3714 Skien

Prisantydning3 990 000,-
Primærrom156 m2
BoligtypeEnebolig
EieformSelveier
Soverom2

Ligningsverdi

799 456,-

Type

Enebolig

Eieform

Selveier

Ligningsverdi

799456

Primærrom

156 m2

Bruksareal

226 m2

Byggeår

1928

Gårdsnummer

300

Bruksnummer

3695

Energimerking

G

3 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))
15 050,- (Boligkjøperpakke Tryg (valgfritt))
--------------------------------------------------------
116 142,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 106 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Tomtegata 88 ligger på Kleiva i Skien. Her bor man midt i vår skjønneste bydel. Her er det idyllisk, stille, sentralt og et meget godt sted å bo. Området har en stille og rolig gate med lite trafikk, samt framstår som barnevennlig! Bratsbergkleiva skole ligger i umiddelbar nærhet, det samme gjør flere attraktive barnehager. På vandringen ned til byen går man gjennom historiske Snipetorp - et flott boligområde med like mye historikk og sjarm som denne boligen. I nærområde har man herlige Brekkeparken og ikke minst Folkeparken. Det er nærhet til Storm idrettsanlegg, Kiwi Frogner, Toppen Matsenter og gode bussforbindelser i Øvregate. Huset er godt plassert på den solrike tomten. Høyt og frittliggende område.  Nyere garasje for 1 bil samt parkering på egen grunn. Velkommen til visning.

Adkomst

Se vedlagte kart på nett og i salgsoppgave.

Tomt

Eiet tomt 545 m²
Gruslagt innkjørsel og gårdsplass.  Delvis skrånende tomt med hage.

Innhold

Takstmann beskriver.
1.etasje: Vindfang, gang, kjøkken, bad, stue og 1 soverom.
2.etasje: Gang, kjøkken, stue og 1 soverom
Kjeller. Gang, omkledningsrom og dusjrom. I tilegg kommer 3 kjellerom og 4 boder.
Lagringsloft.

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Byggeår

1928

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :226 m²
Bruksareal pr. etasje : Kjeller.: 59  kvm, 1. etg.: 79 kvm, 2. etg.: 69 kvm Loftsetasje: 19 kvm.
Primærrom (P-ROM) : 156 m²

P-rom fordeling : P-rom 1.etasje 79 kvm: Entre, hall, kjøkken, stue, baderom og soverom.<br>P-rom 2.etasje 69 kvm: Gang, kjøkken, stue og 1 soverom.P-rom kjeller 8 kvm: Gang, omkledningsrom og dusjrom.
Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann.

Antall soverom

2
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Boligen er utvendig godt vedlikeholdt, samt at 1.etasje er oppgradert betydelig de siste årene. En del arbeid gjenstår i 2.etasje med tanke på modernisering og oppgradering.

Takstmann summerer følgende avvik.

TG 3. Etasjeskiller loftsetasje - Skjevhetsmåling.
Målbare og stedvis merkbare skjevheter registrert.
Det ble målt en høydeforskjell mellom høyeste og laveste målepunkt på ca. 45 mm.
I henhold til gjeldende måleregler i NS 3600 gis det TG 3 ved mer enn 30 mm
høydeavvik i ett og samme rom.
Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er
mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert.
Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000

TG 3 Brann: Røykvarslere, brannslukningsutstyr. Røykvarsler(e) er utgått / ikke forskriftsmessig vedlikeholdt. Røykvarslere må fornyes/vedlikeholdes. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 1000

TG 3 Forstøtningsmurer - Nedre støttemur.
Det mangler rekkverk på topp av støttemuren. Fare for personskade ved en eventuell fallulykke.
Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

TG 3 Forstøtningsmurer - Øvre støttemurer.
Skjevheter, sprekker og avskallinger påvist. Uvisst om negativ utvikling er fortsatt gjeldende eller om utviklingen har stoppet/er stabil. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Det mangler rekkverk på topp av støttemuren. Fare for personskade ved en eventuell fallulykke.
Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag:
kr over 300 000.

TG IU(ikke undersøkt) Bad 1.etasje: Fukt i Tilliggende konstruksjoner.
Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking, grunnet våtsonens (dusjens) plassering mot yttervegg.
Informasjon:
Det ble med hjelp av fuktindikator utført overflatesøk på vegg i dusjsonen uten at det
ble påvist forhøyede fuktverdier. Det gjøres oppmerksom på at dette kun er et overflatesøk og ikke en fuktmåling.

TG 2 Bad /dusjrom i kjeller: Helhetsvurdering.
TG 2 er valgt på grunn av rommets alder med tanke på grunn av manglende tettesjikt
og alder på røropplegg og andre installasjoner.
Kostnader for utbedringer/utskiftninger bør påregnes innen rimelig tid.
I tillegg har rommet kun naturlig ventilasjon og ikke mekanisk. Avtrekksvifte bør
monters.
Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når
døren er lukket. Lufttilførsel må etableres.
Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet murvegger på
en side og øvrige vegger med usikker konstruksjonsoppbygging. Basert på
våtrommets alder, slitasjegrad og registrerte avvik er TG 2 valgt for å belyse at
konstruksjonen har fuktrisiko. Tilstanden inne i konstruksjonen er ikke kjent, men det
ble utført et overflatesøk med fuktindikasjonsinstrument av typen Protimeter MMS2
med stedvise forhøyede fuktverdier.
Viktig! Sluk er koblet fra avløp/bunnledning og av den grunn må ikke sluket benyttes.
Før rommet kan benyttes som dusjrom igjen må derfro nytt sluk etableres og kobles
inn på bunnledning.

TG 2 Kjøkken - 2.etasje: Ventilasjon, Varmtvannsbereder, Overflater vegger, Overflater gulv, Innredning.

TG 2 Øvrige rom 2.etasje. Helhetsvurdering.

TG 2 Øvrige rom - 1.etasje:Overflater himling.
TG 2 gjelder for soverom:
Det er påvist stedvise sprekker i himlingsoverflater.
Årsak kan skyldes bevegelse i den trekte himlingsoverflaten, uten at dette kan angis konkret. Utbedrende tiltak bør derfor påregnes.
Informasjon: Forøvrig ingen merknader på de øvrige himlingsflater.

TG 2 Rom under terreng - kjeller. Helhetsvurdering.

TG 2 Krypkjeller i hjørne mot nordøst. Helhetsvurdering.

TG IU Loft Uinnredet råloft: Kontroll av diffusjonssperre.

TG 2 Under tilbygg mot vest. Helhetsvurdering.

TG 2 Ildsteder/skorsteiner innvendig i boligen. (omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp)

TG IU Annet: Innvendige pipeløp og funksjonalitet er ikke vurdert.

TG 2 Innvendige trapper.

TG 2 Etasjeskiller - 2.etasje: Skjevhetsmåling

TG IU Etasjeskiller kjeller: Skjevhetsmåling.

TG 2 Tekniske anlegg, Vvs anlegg ( Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom) : Vannrør.
TG2 er valgt på de vannrør i boligen som er av kobber av eldre dato. Tilstandsgrad er satt ut fra alder, materialvalg og usikker restlevetid.
Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

TG 2 Radon.

TG 2 Elektrisk anlegg. Forenklet vurdering av det elektriske anlegget.

TG 2 Dører og vinduer (Enebolig) Vinduer

TG 2 Yttertak (Enebolig) Konstruksjon, gesimsløsninger.

TG IU Takgjennomføringer,
På grunn av sikkerhetsmessig vurderinger er det ikke utført utvendig inspeksjon av dette, og det kan derfor ikke sies noe om ekat utførelse og tilstand.

Detaljer inn mot tilstøtende konstruksjoner
På grunn av sikkerhetsmessig vurderinger er det ikke utført utvendig inspeksjon av overgang yttertak og vegger på takoppløft, og det kan derfor ikke sies noe om ekaskt utførelse og tilstand.

TG 2 Balkonger, terrasser, veranda etc 1.etasje
Annet: Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra dagens byggteknisk forskrift. Tiltak anbefales.

TG 2 Balkonger, terrasser, veranda etc . 1.etasje: Annet

Tg IU Balkonger, terrasser, veranda etc 1.etasje
Fundamenter er skjult og dermed ikke tilgjengelig for inspeksjon, og det kan derfor
ikke sies noe om eksakt utførelse og tilstand.

TG 2 Grunnmur, fundamenter (Enebolig) Grunnmur.
TG IU Grunnmur, fundamenter (Enebolig) - Fundamenter
Fundamenter er naturgitt skjult, og det er for øvrig ingen sikre og dokumenterte opplysninger om type fundamenter som huset har.
Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent.
Grunnmur mot øst er i all hovedsak skjult av balkong og derfor ikke tilgjengelig for inspeksjon, og følgelig kan det ikke sies noe om eskakt tilstand i dette området.
Ytterligere undersøkelser anbefales.

TG 2 Drenering (Enebolig) Utvendig terreng, inkl fuktsikring av grunnmur. Fuktsikring i lukkede konstruksjoner.
Fuktmerker / -symptomer i
kjeller/underetg. Ink. eventuell krypekjeller og plate på mark.
Alder.

TG 2 Andre forhold Gjerde og mur mot vei i øst.
Gjerde og mur mot vei mot øst bærer blant annet preg av slitasje, råteskader og skjevheter.
Tiltak bør påregnes.

For utfyllende info. les tilatandsrapport vedlagt i salgsoppgaven.

Overflater

1.etasje.
Entre har parkettgulv, mdf panel på vegger og mlate flater i himling.
Hall har parkettgulv, malt panel på vegger og malt panel i himling.
Kjøkken har parkettgulv, mdf panel på vegger og malte flater i himling.
Stuen har parkettgulv, mdf panel på vegger og malte flater i himling.
Baderom har flislagt gulv med varmekabler, våtromsplater på vegger og malte flater i himling.

2.etasje.
Gang har malt tregulv, panel på vegger og malt panel i himling.
Kjøkken har belegg på gulv, malt tapet på vegger og malte flater i himling.
Stuen har laminatgulv, malt tapet på vegger og malte flater i himling.
Soverom har belegg på gulv, tapet på vegger og malte flater i himling.

Kjeller.
Gang har murgulv, murvegger og stubbloftspanel i himling.
Baderom har belegg, våtromsplater på vegger og malte flater i himling.

TV/Internett

Selger oppgir følgende: "Det er ikke innlagt fiberkabel. Men rør til å trekke fiberkabel fra Altibox ligger i bakken fram til et par meter fra husveggen. Dette røret må skjøtes og legges videre inn i huset. Til TV har vi brukt egen antenne hvor vi får inn RiksTV, digitalt radiosignal."

Kjøkken

Kjøkkenet fremstår som meget pent og i god stand.
Takstmann beskriver følgende.
Kjøkkeninnredning fra år 2015 med hvite profilerte fronter. Benkeplater i laminat med oppvaskkum i stål med ett-greps blandebatteri. Gulvflater med 3- stavs parkett fra år 2015. Veggflater med malte panelplater fra år 2015. Himlingsflater med malte flater. Vannrør av typen rør i rør fra år 2015. Avløpsrør i plastmateriale. Waterguard.

Eldre kjøkken i 2.etasje som ikke er i bruk og tilkoblet vann/avløp.

Hvitevarer

Takstmann beskriver: Nedfelt koketopp med plater. Ventilator med avtrekk. Komfyrvakt. Integrert stekeovn og oppvaskmaskin. Nisje for frittstående kjøleskap.  Alle hvitevarer medfølger salget.

Bad/Vaskerom/WC

Baderom 1.etasje har vegghengt toalett, dusjhjørne, vask med underskuffer, speil, opplegg for vaskemaskin samt innredning med utslagsvask og skap.
Bad nede i kjeller er ikke i bruk og fremstår med renoveringsbehov.
Takstmann beskriver følgende.
Viktig! Sluk er koblet fra avløp/bunnledning og av den grunn må ikke sluket benyttes.
Før rommet kan benyttes som dusjrom igjen må derfor nytt sluk etableres og kobles inn på bunnledning.

Tilbehør

Ingen spesielle avtaler.

Byggemåte

Takstmann beskriver følgende.
Boligen er over tre plan pluss ett kaldloft. Gruslagt gårdsplass med biloppstillingsplasser.
Krypkjeller under tilbygg mot vest og under deler av utbygg mot øst.
Boligen er oppdørt med støpt gulv mot grunn og grunnmur i betongkonstruksjon. Etasjeskillere i trebjelkelag. Yttervegger i trekonstruksjon med utvendig liggende trekledning. Vinduer i 1 og 2-lags glass fra ulike årstall. Yttertaket har saltaksform og tekket med takstein.

Oppvarming

Oppvarming skjer med vedovn i stue, varmekabler på baderom og mulighet for elektrisk oppvarming generelt.
Ildsted i 2.etasje er ikke inntakt.

Garasje/Parkering

Garasje for 1 bil, samt parkering på egen grunn.

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring. Se vedlagte egenerklæringsskjema.

Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no