Varpedelet 21B - Best Eiendomsmegler

Varpedelet 21B, 3728 Skien

Prisantydning2 390 000,-
Felleskostnader6 672,-Mnd
Primærrom112 m2
BoligtypeRekkehus
EieformBorettslag
Soverom3

Ligningsverdi

544 753,-

Type

Rekkehus

Eieform

Borettslag

Ligningsverdi

544753

Primærrom

112 m2

Bruksareal

119 m2

Byggeår

1965

Gårdsnummer

216

Bruksnummer

59

Energimerking

G

2 390 000,- (Prisantydning)
668 739,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
3 058 739,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
7 982,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 066 721,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Rekkehuset ligger i et attraktivt, barnevennlig og godt etablert boligområde på Varpet i Skien. Kort vei til skole, barnehager, buss, butikk, Handelsbyen Herkules, Skien Fritidspark, Sykehuset Telemark og flott natur. Til de nevnte steder slipper man bompasseringer! Lite trafikk i trivelig gate. Et godt sted å bo og et godt sted å vokse opp ifølge naboer. Gode turmuligheter i nærmarka og bademuligheter på Norsjø/Fjærekilen. Det er bra forbindelser til Skien sentrum. Rekkehuset har herlig usjenert terrasse som vender mot syd og store felles grøntarealer. Egen inngjerdet hagedel. Gjerdet er nytt i 2021. På terrassen er det montert markise.

Flott hellelagt inngangsparti. Her kan kveldssolen nytes.

Adkomst

Fra rundkjøringen mellom Elstrømbrua og Sykehuset Telemark, tar du opp mot Bakkane. Ta første veg til venstre etter rundkjøringen, og du passerer Maurtua Barnehage. Følg vegen helt til toppen, og ta første veg til høyre inn i Varpedelet. Rekkehuset ligger på høyre side etter ca 500 meter, og er merket med "privat parking for Varpedelet 21*. Leiligheten er merket med "TIL SALGS" plakater fra BEST Eiendomsmegler.  Det vil bli skiltet til fellesvisning.

Se forøvrig vedlagt kart i salgsoppgaven og på nett.

Tomt

Felleseiet festetomt 14206 m²

Borettslagets tomt er pent opparbeidet med store felles grøntarealer, biloppstillingsplasser og grusede internveger.

Innhold

1. etasje: Stue, kjøkken, entre og vindfang
2. etasje: 3 soverom, bad og gang 
Kjeller: Kjellerstue, vaskerom og 1 bod

Eierform

Borettslag

Boligtype

Rekkehus

Byggeår

1965

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :119 m²
Bruksareal pr. etasje : Kjeller.: 39 m², 1. etg.: 40 m², 2. etg.: 40
Primærrom (P-ROM) : 112 m²
P-rom fordeling : Takstmann beskriver boligens primærareal som: Kjeller 32m²: Kjellerstue og vaskerom | 1.etg 40 m²: Entre, gang, stue og kjøkken | 2.etg 40 m²: Gang, bad og tre soverom.

Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann.

Antall soverom

3
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

I tilstandsrapporten oppsummerer takstmannen følgende:

TG3 > Ventilasjon (gjelder kun for P-ROM) > Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje)
Ventilasjonen vurderes med fordel å kunne vært bedre. Manglende ventilering må utbedres.
Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10.000,-

TG3 > Skorsteiner inne i boligen > Ildsteder /skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp)
Det er ikke etablert ubrennbar plate under feieluke. Ubrennbar plate må etableres. Innkledd teglsteinspipe. Alle fire sider skal kunne inspiseres. Konstruksjonen må åpnes slik at alle fire sider blir synliggjort.
Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

TG3 > Forenklet vurdering av det elektriske anlegget > Elektrisk anlegg
Det observeres koblingsboks uten deksel med fare for berøring av strømførende koblinger. Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av det elektriske anlegget, montert etter 1999. Se sjekkliste dokumentasjon. Med bakgrunn i de registrerte avvik må det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Det må gjøres strakstiltak. Underliggende sjablongmessig prisanslag gjelder for elsjekk.
Sjablongsmessig prisanslag: kr 0 - 10.000,-

TG3 > Rømningsveier > Brann
Rømningsvei fra rom under terreng er ikke etablert. Godkjent rømningsvei må etableres.
Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

TG2 > Overflater gulv > Bad
Misfarging/svertesopp påvist på flisfuger. Fuger må rengjøres

TG2 > Overflater vegger > Vaskerom
Vegg med dør fremstår som noe uferdig med manglende overflate. Tiltak anbefales.

TG2 > membran, tettesjikt og overgang til sluk > Vaskerom
Det kan ikke verifiseres om det er benyttet tettesjikt på våtrommets veggflater i våtsone. Ytterligere undersøkelser anbefales, eventuelt tettesjikt bør etableres

TG2 > Ventilasjon > Kjøkken
Avtrekksvifte mangler to knapper.

TG2 > Overflater vegger > Kjøkken
Elastisk flisfuge mot benkeplate har stedvis manglende vedheft. Tiltak anbefales

TG2 > Overflater gulv > Kjøkken
Det observeres stedvis glipper mellom gulvbord. Tiltak anbefales

TG2 > Innredning > Kjøkken
Kjøkkeninnredningen bærer preg av alder/slitasje. Enkelte fronter har behov justeringer.

TG2 > Overflater vegger > Øvrige rom
Det observeres noe svelleskader på vindusforinger i stue. Årsak er usikker. Ytterligere undersøkelser og tiltak anbefales.

TG2 > Overflater gulv > Øvrige rom
Enkelte gulvflater bærer preg av slitasje. Tiltak anbefales.

TG2 > Innerdører > Øvrige rom
Dørbladet til innerdører ved alle soverom samt dør til kjelleretasje har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at dørene henger når de åpnes og lukkes. Krever justering av dørblad/dørkarm.

TG2 > Overflater gulv > Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje)
Gulvflater bærer noe preg av slitasje med diverse hakk/merker

TG2 > Konstruksjoner (tilfaregulv, himling og vegger) > Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje)
Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument (Protimeter MMS), i utlektet kjellevegg. Det ble ikke registrert forhøyede verdier. Målingene viser følgende: RH 44,9 %, temperatur 15,8 grader C og duggpunkt 3,9 grader C. Hulltaking i forbindelse med fuktmåling viser at konstruksjonen har en oppbygning som erfaringsmessig medfører forhøyet risiko for fuktproblematikk. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

TG2 > Helhetsvurdering > Loft - uinnredet / råloft
Det er ikke etablert inspeksjonsluke til kaldtloft. TG2 settes for å belyse risiko ved manglende inspeksjonsmulighet. Tilkomst for inspeksjon av uinnredet loft bør etableres.

TG2 > Innvendige trapper > Innvendige trapper
Hovedtrapp:
Det er kun rekkverk/håndløper på en side. TG 2 i henhold til NS 3600. Åpninger i rekkverket på mer enn 0,10 meter.
Kjellertrapp: Det er ikke rekkverk/håndløper i trappen. Trappen har stedvis fri ganghøyde lavere enn 2,0 m. Av denne grunn oppfyller ikke trappeløpene dagens krav. Trappenes bruksflater bærer noe preg av slitasje.

TG2 > Skjevhetsmåling > Etasjeskiller
Det er noe skjevheter i boligen. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt på 2,0 meter er målt til 16mm på kjøkken, 13mm på soverom og 14mm i gang (2.etasje). Forøvrig ingen merknader i de andre rommene som er målt. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert.

TG2 > Varmtvannsbereder (sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom) > Tekniske anlegg, VVS anlegg (sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom)
Varmtvannsbereder er plassert i tørt rom men har ikke automatisk vannstoppventil. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

TG2 > Radon > Radon
Det er ikke foretatt Radonmålinger i boligen. Dette er anbefalt jf. DSA.

TG2 > Dører > Dører og vinduer
Dørbladet til terrassedør har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes. Krever justering av dørblad/dørkarm.

TGIU > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom
Våtrommet har vegger av mur/betong og det er derfor ikke utført hulltaking/fuktmåling.

Ifølge selgers egenerklæring:
Punkt 6: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
Tapet på murvegg (nest største soverommet) og skapet på samme soverom må fjernes.

Punkt 11: Kjenner du til om det er/ har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Lekkasje fra taket i det ene (nest største) soverommet, nær pipe- ca. 2020/21. Dette har blitt tettet (meldt og utbedret av IF skadeforsikring).

Punkt 21: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Det er innredet i kjelleren, men ikke bruksendret. 
Punkt 21.1: Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
Nei.

Punkt 25: Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
Kjøkkenvifte mangler 2 knapper. Deksel mangler på 2 brytere i det store kjellerrommet (på venstre side av sikringsskapet), bryterne er tilknyttet spotter i kjeller. Spotter i kjeller er delt i to soner en av disse virker ikke (6 spotter). Kontakt i stue virker ikke (ved bue ut til gang). Løs ledning i klesskap i 2.etg (hovedsoverommet).

Punkt 27: Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
Opplystning fra forrige eier i egenerklæring: "Det foreligger planer om å legge nye, utvendige tak - med mulig husleieøkning." Opplysning fra beboermøte 31/8-22: "Renovering av takene må snart gjøres, det er over 40 år siden sist, noe som innebærer at følgeskader ved en eventuell vannlekkasje, ikke blir dekket av forsikringsselskapet, og må dekkes av borettslaget. Styret ser det ikke som aktuelt å ta opp et større lån nå for å utbedre takene. Vi vil prøve å gjøre det som er helt nødvendig, årlig tilsyn av taket, og eventuelt reparasjon av taket der det er sårbart, ved pipeløp. Styret vil videre undersøke mulighetene for å installere solcellepanel på taket, noe som vi eventuelt kan få økonomisk støtte til å gjøre."
Punkt 28: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?Det er observert rotter i nabolaget, særlig i felles avfallsbod. Det er satt opp rottefeller langs ytterveggene i borettslaget av skadedyrfirma.

Tilleggskommentar: Nåværende eier har kun bebodd boligen siden 10. august 2022. Egenerklæring er i hovedsak hentet fra forrige eiers egenerklæ
ring i tillegg til egne opplysninger.

Les vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon samt egenerklæring fra selger.

Overflater

1. ETASJE:

Vindfang: Belegg på gulv. Veggene har malt panel. Panel i tak. Plass for yttertøy og sko.
Entre: Laminatgulv. Veggene har malt panel. En vegg har malt teglstein. Panel i tak.
Stue: Trivelig stue med utgang til terrasse og hage.
Laminatgulv. Veggene har malt brystningspanel og malt glassfiberstrie. Panel i tak.
Vedovn som gir en lun og behagelig varme i hele leiligheten på kjølige dager.
Kjøkken: Koselig kjøkken med plass for kjøkkenbord.
Laminatgulv. Veggene har malt glassfiberstrie. Takess.

2. ETASJE:
Bad: Lekkert flislagt bad med varmekabler. Totalrenovert i regi av borettslaget i 2019. I taket er det downlights med dimmer.
Soverom 1: Hovedsoverommet har romslig skyvedørsgarderobe.
Tregulv. Veggene har malt brystningspanel og malt glassfiberstrie. Malt panel i tak.
Soverom 2: Teppe på gulv. Veggene har malt panel og malt glassfiberstrie. Panel i tak. Plassbygd garderobeskap.
Soveorm 3: Nyere laminatgulv. Veggene har malt panel. En vegg har malt teglstein. Malt panel i tak.

KJELLER:
Kjellerstue: Laminatgulv. Tak og vegger har panel.
Vaskerom: Et romslig og praktisk vaskerom. Flislagt gulv med varmekabler. Veggene har malt mur.

I tillegg er det en romslig bod i kjelleren.

TV/Internett

Borettslagets kabel-TV og internett leveres av Telenor og er inkludert i felleskostnadene.

Kjøkken

Eldre malt kjøkkeninnredning med fliser over benk. Kjøkken fra ukjent årstall. Gulv belagt med laminat. Vegger med tapet. Flis mellom benkeplate og overskap. Himling med takplater. Innredning med profilerte fronter. Laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum i metall med ett-greps blandebatteri. Nisje for komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Avtrekksvifte. Synlige vannrør av typen rør i rør samt avløpsrør i plastmateriale fra ukjent årstall. Automatisk vannstopper montert i kjøkkenskap.

Hvitevarer

Ventilator og komfyr medfølger. Opplegg for oppvaskmaskin.

Bad/Vaskerom/WC

Selger opplyser om at bad er fra 2019. Gulv med gulvvarme. Gulv og vegger belagt med flis. Himling med malt slett flate og downlights. Vegghengt
toalett. Badekar med to-greps blandebatteri og hånddusj. Vegghengt servantskap med heldekkende servant med ett-greps blandebatteri. Badet ble pusset opp i regi av borettslaget.

Vaskerom fra ukjent årstall. Gulv med gulvvarme belagt med flis. Vegger med panel og pusset mur. Himling med malt slett flate. Gulvstående toalett.
Vegghengt servantskap med heldekkende servant med ett-greps blandebatteri. Opplegg for vaskemaskin.

Tilbehør

Komfyr, taklamper og gardinstenger medfølger.

Byggemåte

Bygget er oppført på grunnmurer i mur/betongkonstruksjoner. Yttervegger og etasjeskiller i trekonstruksjoner. Utvendige fasader med teglstein og liggende trekledning. Tak med saltaksform belagt med takplater (taket er ikke besiktiget). Vinduer og terrassedør i 2-lags glass med karmer av tre fra
2010. Profilert ytterdør med glassfelt fra 2009.

Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Sindre Anholt Andersen.

Oppvarming

Leiligheten har elektrisk oppvarming og vedfyring. Varmekabler på bad og vaskerom.

Garasje/Parkering

Parkering på felles parkeringsplasser rett utenfor rekkehusene. Det er godt med parkeringsplasser.

Ledige garasjer lyses ut i borettslaget og selges til høystbydende.

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring.

Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no