Siljanvegen 89B - Best Eiendomsmegler

Siljanvegen 89B, 3719 Skien

Prisantydning2 290 000,-
Primærrom152 m2
BoligtypeEnebolig
EieformSelveier
Soverom3

Ligningsverdi

611 935,-

Type

Enebolig

Eieform

Selveier

Ligningsverdi

611935

Primærrom

152 m2

Bruksareal

183 m2

Byggeår

1973

Gårdsnummer

121

Bruksnummer

73

Energimerking

F

2 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
71 242,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 361 242,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Boligen ligger på Sem ved Gjerpensdalen i Skien. Her har du fine naturomgivelser og usjenert tomt med gode solforhold. Fra boligen er det flott utsikt til Børsjesjø og flere turområder i umiddelbar nærhet. Det er kort vei til barnehager, Gjerpen skole, butikker og idrettsanlegg.

Adkomst

Fra Skien Sentrum kjører du nordvest mot Skistredet. Fortsett å følge Fv32 mot rundkjøringen og ta tredje avkjøring. Følg veien i ca. 600 meter og ta første avkjøring i rundkjøringen ut å¨Ivar Aasens gate, deretter ta andre avkjøring ut på Risingvegen. Følg veien i ca. 2,8 kilometer mot Siljan. Ta inn til venstre når bakken begynner å gå opp, og du ser boligen til venstre.

Tomt

Eiet tomt 880 m²

Tomt med plen og diverse beplantning. Sydvendt, overbygd terrasse på 8 m2.

Innhold

1. etasje inneholder entre, gang, stue, kjøkken, bad, wc og 3 soverom.
Underetasje inneholder vaskerom, 2 ganger og kjellerstue, 3 boder og bad.

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Byggeår

1973

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :183 m²
Bruksareal pr. etasje : U. etg.: 88 m², 1. etg.: 95 m²
Primærrom (P-ROM) : 152 m²
P-rom fordeling : Takstmann beskriver boligens primærareal som: Underetasje 57m²: Vaskerom, to ganger og kjellerstue | 1.etg 95 m²: Entre, gang, stue, kjøkken, bad, wc og tre soverom.

Takstmann kommenterer i tilstandsrapport at:
Kjelleren/underetasjen oppfyller ikke kravene til dagens byggeforskrifter som gjelder for rømning. Se også under punktet "Brann".

Megler gjør oppmerksom på at innredning av kjeller ikke er søkt bruksendret hos kommunen.

Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann.

Antall soverom

3
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Takstmann oppsummerer avvik slik i tilstandsrapport:

TG3 > Skorsteiner inne i boligen > Ildsteder / skorsteiner innvending. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp)
Innkledd teglsteinspipe. Alle fire sider skal kunne inspiseres. Konstruksjonen må åpnes slik at alle fire sider blir synliggjort. Tiltak må påregnes.
Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

TG3 > Rømningsvei > P-rom
Kjelleren/underetasjen oppfyller ikke kravene til dagens byggeforskrifter som gjelder for rømning. Se også under punktet "Brann".

TG3 > Rømningsveier > Brann
Rømningsvindu fra rom under terreng har ikke tilstrekkelig størrelse iht. forskriftskrav. Godkjent rømningsvei må etableres.
Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

TG3 > Dører > Dører og vinduer
Ytterdør bærer preg av høy slitasjegrad. Utskiftning må påregnes.
Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

TG2 > Helhetsvurdering > Bad - Underetasje
TG 2 er valgt på grunn av rommets alder med tanke på tettesjikt, røropplegg samt andre installasjoner. Det kan eksempelvis nevnes: Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Sluket er isolert ine i dusjsonen, slik at lekkasjevann har begrenset/ingen mulighet for å nå sluket. Sluk uten klemring. Det kan ikke verifiseres at det er benyttet tilstrekkelig tettesjikt/membran på våtrommet. Kostnader for utbedringer/utskiftninger må påregnes innen rimelig tid. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering mot vegger av betong/yttervegg. Basert på våtrommets slitasjegrad og registrerte avvik er TG 2 valgt for å belyse at konstruksjonen har fuktrisiko. Tilstanden inne i konstruksjonen er ikke kjent, men det ble utført et overflatesøk med fuktindikasjonsinstrument av typen Protimeter MMS2. Fuktindikatorinstrument viser utslag som ikke helt kan utelukke at det er fuktskade i veggen. Ytterligere undersøkelser anbefales. Tiltak bør påregnes.

TG2 > Overflater himling > Bad - 1.etasje
Det er noe gjenstående arbeider. Taklister er ikke montert. Tiltak bør påregnes

TG2 > Overflater gulv > Bad - 1.etasje
Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag.

TG2 > Membran, tettesjikt og overgang til sluk > Bad - 1.etasje
Utførelsen med hensyn til bruk av slukmansjett og tettesjikt er uoversiktlig, og det kan derfor ikke verifiseres at løsningen er fullgod og sikker mot lekkasjer.

TG2 > Avløpsrør (ink. Sluk) > Bad - 1.etasje
Selv om det er gjort oppgraderinger på våtrommet, er sluket ikke skiftet. Erfaringsmessig medfører dette økt fare for lekkasje rundt sluket.

TG2 > Helhetsvurdering > Vaskerom - Underetasje
TG 2 er valgt på grunn av rommets alder med tanke på tettesjikt, røropplegg samt andre installasjoner. Det kan eksempelvis nevnes: Det er observert avflassing på gulvoverflaten. Tapet har manglende vedheft. Naturlig ventilasjon, og ikke mekanisk avtrekk. Det kan ikke verifiseres at det er benyttet tilstrekkelig tettesjikt/membran på våtrommet. Kostnader for utbedringer/utskiftninger må påregnes innen rimelig tid. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering mot yttervegg. Basert på våtrommets slitasjegrad og registrerte avvik er TG 2 valgt for å belyse at konstruksjonen har fuktrisiko. Tilstanden inne i konstruksjonen er ikke kjent, men det ble utført et overflatesøk med fuktindikasjonsinstrument av typen Protimeter MMS2. Fuktindikatorinstrument viser utslag som ikke helt kan utelukke at det er fuktskade i veggen/etasjeskilleren. Ytterligere undersøkelser anbefales. Tiltak bør påregnes.

TG2 > Overflater vegger > Kjøkken
Det er enkelte gjenstående arbeider. Gulvlister er ikke montert. Utbedrende tiltak anbefales.

TG2 > Innredning > Kjøkken
Gjennomføring av kanal for avtrekksvifte er ikke fagmessig utført. Tiltak anbefales.

TG2 > Annet > Kjøkken
Ifølge selgers opplysninger fungerer ikke komfyrvakt, og tiltak anbefales.

TG2 > Ventilasjon > Toalettrom (ikke våtrom)
Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Naturlig ventilasjon og ikke mekanisk avtrekk. Redusert luftutskiftning. Mekanisk avtrekk og tilluft ved dør anbefales etablert.

TG2 > Overflater gulv > Toalettrom (ikke våtrom)
Det er observert hull etter tidligere rørgjennomføringer. Utskifting av gulvoverflate bør påregnes.

TG2 > Overflater gulv > Øvrige rom
Parkett og belegg bærer preg av alder/slitasje. Stedvis sprekker mellom parkettbord. Det er stedvis knirk i gulvet. Kan skyldes svakheter i etasjeskiller. Avslutninger mot innerdører er ikke fagmessig utført. Ytterligere undersøkelser anbefales. Tiltak bør påregnes.

TG2 > Helhetsvurdering > Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje)
TG 2 er valgt på grunn av høy slitasjegrad. Det kan eksempelvis nevnes: Det er observert sprekker i belegg. Det er observert kalk/saltutslag på vegger som indikerer fuktvandring i konstruksjoner under bakken. Dette kan være et tegn på aldersslitasje på drenssystemet/kapilært oppsug. Bygningen er oppført på en tid da det ikke var vanlig med fuktsperre mot grunn. Etasjen har vegger under bakkenivå som er utlektet fra grunnmuren. Ut i fra alder på drenering, vurderes denne konstruksjonen å ha en fuktrisiko selv om synlige skader ikke er observert. Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument (Protimeter MMS), i utlektet kjellevegg. Det ble ikke registrert forhøyede verdier. Målingene viser følgende: RH 58,0 %, temperatur 12,9 grader C og duggpunkt 4,9 grader C. Det ble observert plast og svartpapp i utlektet kjellervegg, noe som er å anse som en feilkonstruksjon. Ytterligere undersøkelser anbefales. Tiltak bør påregnes.

TG2 > Statikk > Loft - uinnredet / råloft
Det er observert skjevheter på limtredrager. Ukjent årsak. Ytterligere undersøkelser anbefales.

TG2 > Overflater vegger/undertak > Loft -uinnredet /råloft
Det er observert noe fuktmerker i undertaket. Ukjent årsak. Ytterligere undersøkelser anbefales.

TG2 > Kontroll av diffusjonssperre > Loft - uinnredet /råloft
Det observeres tegn til utettheter i dampsperre/plast over våtrommet mot kald sone. Konsekvens er fare for kondensering. TG2 er satt for å belyse risiko, selv om synlige skader ikke er observert. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

TG2 > Annet > Loft - uinnredet / råloft
Det er observert muselort på loftet. Ukjent omfang. Ytterligere undersøkelser anbefales.

TG2 > Innvendige trapper > Innvendige trapper
Trappen har åpninger på mer enn 0,10 meter. Åpninger i rekkverket på mer enn 0,10 meter. TG 2 i henhold til NS 3600.

TG2 > Varmtvannsbereder (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom) > Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom)
TG2 er valgt på grunn av alder. Det kan ikke utelukkes behov for reparasjoner/utskiftning innen rimelig tid.

TG2 > Avløpsrør. (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom) > Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom)
TG2 er valgt på avløpsrør i boligen som er fra husets opprinnelige byggeår. Tilstandsgrad er satt ut fra alder og materialvalg. Restlevetiden er usikker, og det bør påregnes kostnader for utskifting innen rimelig tid.

TG2 > Radon > Radon
Det er ikke kjent om det er foretatt Radonmålinger i boligen. Dette er anbefalt ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

TG2 > Forenklet vurdering av det elektriske anlegget > Elektrisk anlegg
Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 1999. Det er observert løse ledninger på bad. Forholdet må utbedres av en kvalifisert fagperson. Med bakgrunn i de registrerte avvik bør det gjennomføres en utvidet elkontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

TG2 > Fasader ink. Kledning > Yttervegger inkl. fasader og konstruksjoner
Stedvise råteskader er observert ulike steder på kledning, samt frontbord ved gesims. Vindskier og dekkbord bærer preg av høy slitasjegrad, med stedvise råteskader. Vindusomrammingen har stedvise råteskader. Av den grunn kan det heller ikke utelukkes følgeskader i selve konstruksjonen. Råteskader anbefales utbedret og konstruksjonen kontrollert. Vannbrett som er vurdert å inneholde asbest er observert. Fasader har behov for overflatebehandling/vedlikehold. Ytterligere undersøkelser anbefales. Utbedrende tiltak bør påregnes.

TG2 > Vinduer > Dører og vinduer
Vinduer bærer preg av slitasje og elde, samt noe etterslep på vedlikehold. Det er ikke observert synlige skader av større betydning. Innsettingsdetaljer, inkl. beslagsløsninger har en del slitasjeskader. Det er observert dryppneser med for liten avstand til tilstøtende materialer. Fare for råteskader. Utbedrende tiltak anbefales. Vedlikehold bør påregnes.

TG2 > Tekking (undertak, lekter og yttertekking) > Yttertak
Symptomer på slitasje og elde er registrert, selv om det ikke ble observert tegn på lekkasjer eller skader. TG2 er valgt for å belyse at bygningsdelen har en alder og tilstand som krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

TG2 > Skorsteiner over tak > Yttertak
Fotbeslag rundt skorstein har synlige slitasjesymptomer. Tiltak anbefales.

TG2 > Inspeksjonsmulighet > Yttertak
Taket er ikke tilstrekkelig inspisert grunnet is og snø. Taket er inspisert fra bakkeplan.

TG2 > Detaljer inn mot tilstøtende konstruksjoner > Yttertak
Overgang mellom tak og vegg på tilstøtende bygning er vurdert til å ha mangelfulle tettedetaljer. Ytterligere undersøkelser/tiltak anbefales.

TG2 > Beslag, renner, nedløp og snøfangere > Yttertak
Takrenner og nedløp viser symptomer på høy slitasje og elde. Restlevetiden er usikker. Det er ikke etablert stigetrinn/feierplattform. Tiltak bør påregnes.

TG2 > Terrasser på terreng (understøttet av bjelker/pilarer) > Terrasser / platting på terreng
Stedvise riss/sprekker og avskalinger er observert på betongdekke. Ytterligere undersøkelser anbefales.

TG2 > Grunnmur > Grunnmur, fundamenter
Det registreres riss/sprekker på grunnmur ved enkelte vinduer. Pussavskalling er stedvis observert på grunnmur. Eksakt årsak er ikke kjent. Ytterligere undersøkelser anbefales. Fornying av overflate bør påregnes.

TG2 > Vann fra yttertak og bortledning > Drenering
Det hefter en usikkerhet om takvann er ledet i eget lukket avløpsystem og at det fungerer tilfredstillende. Ytterligere undersøkelser anbefales.

TG2 > Utvendig terreng, inkl fuktsikring av grunnmur > Drenering
Det er snødekte flater slik at utvendig terrengfall på forsvarlig vis ikke kan vurderes. Det vurderes at grunnmuren stedvis mangler fuktsikring. Konsekvens kan være økt fare for fuktvandring i konstruksjoner under bakkenivå. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Ytterligere undersøkelser anbefales.

TG2 > Fuktmåling i lukkede konstruksjoner > Drenering
På innsiden (kjellersiden) ble det enkelte steder sett salt/kalkutskillingsprodukter som har sammenheng med fukttilførsel. Dette vurderes å være et tegn på aldersslitasje på drenssystemet. Tiltak anbefales. Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument (Protimeter MMS), i utlektet kjellevegg. Det ble ikke registrert forhøyede verdier. Målingene viser følgende: RH 58,0 %, temperatur 12,9 grader C og duggpunkt 4,9 grader C. Se også under punktet "Rom under terreng - Konstruksjoner".

TG2 > Fuktmerker / -symptomer i kjeller/underetg. Ink. Eventuell krypekjeller og plate på mark > Drenering
Det er observert saltutslag/kalkutslag på grunnmur som tyder på fuktvandring i konstruksjonen. Fuktvandring må varig stoppes.

TG2 > Alder > Drenering
Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, TG2 settes for å belyse risiko.

TG2 > Vann- og avløpsledninger (ink. Stikkledninger) > Stikkledninger og tanker
Alder og materialvalg tilsier at anbefalt brukstid og restlevetid på vann- og avløpsrør med tilliggende utstyr bør vies spesiell oppmerksomhet. Materialene er skjulte i grunnen og dermed er det kun alder som kan gi indikasjon på tilstand. Restlevetiden er usikker, og det bør påregnes kostnader for utbedrende tiltak innen rimelig tid. TG2 settes for å belyse risiko.

TG2 > Septiktank > Stikkledninger og tanker
Ukjent alder, og ingen dokumentasjon på materiale, type eller tilstand. Ytterligere undersøkelser/tiltak anbefales.

TG2 > Oljetanker > Stikkledninger og tanker
Ingen dokumentasjon som viser materiale, type, alder og om kontroll er foretatt. Ytterligere undersøkelser anbefales.

TGIU > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad - 1. etasje
Hulltaking er ikke utført med bakgrunn i nekt fra selger, våtrommets alder er mindre enn 5 år, og det er fremlagt dokumentasjon på utførte arbeider inkludert våtromssertifikat.

TGIU > Takgjennomføringer > Yttertak
Taket er inspisert fra bakkeplan.

TGIU > Byggegrunn > Grunnmur, fundamenter
Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent.

Selger opplyser følgende i egenerklæringsskjema:
Punkt 6: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende? Ikke trekk i peisen nede i kjellerstua, men ikke fyringsforbud. Ble også gjort oppmerksom på at tapeten på veggen inntil vedovn bør fjernes.

Les vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon samt egenerklæring fra selger.

Overflater

1. etasje:
Øvrige rom har gulvflater med belegg, laminat og tre-stavs eikeparkett. Vegger med malte, slette flater og trepanel. Himlinger med tak-ess plater.
Bad har flislagt gulv med varmekabler, flislagte vegger, himling med tak-ess himlingsplater.
WC har gulv med belegg, vegger med tapet, fliser på vegg bak servant, himling med tak-ess himlingsplater.

Underetasje:
Vaskerom har gulv med malt betong, vegger med malt tapet, himling med ubehandlet trepanel.
Bad har flislagt gulv. flislagte vegger, himling med tak-ess himlingsplater.

TV/Internett

Selgere har i dag NextGenTel som nettleverandør.

Kjøkken

Kjøkken fra 2021. Gulv med belegg. Vegger med malte, slette flater. Fliser mellom benkeplate og overskap. Himling med tak-ess himlingsplater. Innredning med profilerte fronter, laminert benkeplate, nedsenket oppvaskkum i komposittmateriale og ett-greps armatur

Hvitevarer

Integrert oppvaskmaskin, induksjonstopp og stekeovn medfølger. Nisje for kjøleskap. Avtrekksvifte integrert i overskap.

Bad/Vaskerom/WC

Bad i første etasje er fra 2021 ifølge selgers opplysninger. Innredning med slette fronter, heldekkende servant og ett-greps armatur. Overskap, speil og overlys. Dusjhjørne med nedsenket gulv, dusjvegger av glass, to-greps armatur, hånddusj og regnfallsdusj.

WC i første etasje har vegghengt servant i porselensmateriale og togreps armatur. Gulvstående toalett.

Bad i underetasje er fra byggeår. Vegghengt servant med ett-greps armatur. Dusjhjørne med to-greps armatur og hånddusj. Gulvstående toalett.

Vaskerom i underetasje har veggehengt utslagsvask i plastmateriale med to-greps armatur og opplegg for vaskemaskin.

Tilbehør

Kjøleskap medfølger ikke.

Byggemåte

Bygningen er oppført på støpt betong mot grunn. Grunnmur i betong- og lettklinkerkonstruksjon. Yttervegger, etasjeskiller og tak i trekonstruksjoner.
Fasader med stående og liggende trekledning. Saltak tekket med betongtakstein. Vinduer med to-lags glass. Heve/skyvedør mot terrasse med trelags glass. Ytterdør i trekonstruksjon med glassfelt.

Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Bjørn Christian Pedersen.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming via varmekabler på bad i 1.etasje og enkelte panelovner. Det er varmepumpe i stuen. Peis i kjellerstue (for avvik se tilstandsrapport og selgers egenerklæring).

Garasje/Parkering

Parkeringsplass på egen grunn.

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring.

Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no