Aasmund Vinjes gate 29 - Best Eiendomsmegler

Aasmund Vinjes gate 29, 3725 Skien

Prisantydning3 890 000,-
Primærrom158 m2
BoligtypeEnebolig
EieformSelveier
Soverom3

Ligningsverdi

693 815,-

Type

Enebolig

Eieform

Selveier

Ligningsverdi

693815

Primærrom

158 m2

Bruksareal

190 m2

Byggeår

1935

Gårdsnummer

300

Bruksnummer

4187

Energimerking

G

3 890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
97 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 890 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
111 242,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 001 242,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et attraktivt, rolig og etablert boligområde på Søndre Falkum.

Kort vei til Bakkestranda med flotte tur og bademuligheter. Rundt Hjellevannet er det opparbeidet en fin turløype på ca 5 km. Gangavstand til sentrum med byens fasiliteter. Via gangbro over Falkumelva er det 650 meter til handelsområdet på Myren med bl.a. stor kolonialforretning, blomsterbutikk, bensinstasjon, Plantasjen, lekebutikk, bank m.m.

Adkomst

Kommer du Hesselberggate fra Skien sentrum tar du til venstre i lyskrysset ved Joker. Etter ca 120 m ta til venstre inn Haralds gate. Følg vegen ca 100 meter og ta til høyre. Du er da i Aasmund Vinjes gate. Du får nr. 29 på høyre side etter ca 70 meter.

Eiendommen er merket med "TIL SALGS" plakater fra BEST Eiendomsmegler.  Det vil bli skiltet til fellesvisning.

Se forøvrig vedlagt kart i salgsoppgaven og på nett.

Tomt

Eiet tomt 510 m²

Flat og lettstelt tomt som er pent opparbeidet og beplantet. Solrik og usjenert terrasse med nedgang til hagen. Romslig balkong fra hovedsoverommet i 2. etasje. I tillegg er det platting mot vest hvor kveldssolen kan nytes.

Innhold

Enebolig:
1. etasje: Vindfang, gang, trapperom, kjøkken og stue
2. etasje: Bad, 3 soverom, kontor gang og mellomgang
Kjeller: Gang, bad, toalett, vaskerom og 4 boder

Halvpart av dobbelgarasje samt uthus.

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Eiendommen er registrert som horisontaldelt 2-mannsbolig i Skien kommunes arkiv. Nåværende eier benytter eiendommen pr. idag som enebolig.

Byggeår

Enebolig: 1935
Halvpart av dobbelgarasje: ca 1956
Uthus: Ukjent

Takstmannen kommenterer at byggeår for garasjen er basert på antagelser, og det er dermed usikkert når bygget er oppført.

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Enebolig:
Bruksareal (BRA) :190 m²
Bruksareal pr. etasje : Kjeller. 56 m², 1. etg.: 69 m², 2. etg.: 65 m²

Primærrom (P-ROM) : 158 m²
P-rom fordeling :
1. etasje: Vindfang, gang, trapperom, kjøkken og stue - tilsammen 69 m2
2. etasje: Bad, 3 soverom, kontor, gang og mellomgang - tilsammen 65 m2
Kjeller: Gang, bad, toalett og vaskerom - tilsammen 24 m2

Halvpart av dobbelgarasje:
Bruksareal: 19 m2

Uthus:
Bruksareal: 11 m2

Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann.

Antall soverom

3

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Innholdsrik bolig som opprinnelig er en horisontaldelt 2-mannsbolig. Nåværende eier benytter den som enebolig, og det antas at dette kan tilbakeføres hvis ønskelig.

Boligen har sentralstøvsuger med to uttak.

I tilstandsrapport oppsummerer takstmannen følgende:

"Boligen fremstår som funksjonell, men har stedvis behov for oppgraderinger på grunn av alder og slitasje."

TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Verandadør 2.etg. 
Det er avvik:
Verandadøren har sterk slitasje.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er avvik:
Det er ikke montert rekkverk. Veranda i 1.etg har stedvis skjevheter da deler av verandaen er fundamentert med jordspyd.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Utvendig > Veranda 2.etg. 
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Det ble registrert fuktskjolder i gulvbord, sett ifra veranda i 1.etg. Det er utettheter i papp ved beslag.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Utvendige trapper 
Det er ikke montert rekkverk. Trapp til veranda har svikt i midten og mangler rekkverk.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader. Det ble målt 29vektprosent fukt i bunnsvill i innforet trevegg i bod.
Generell informasjon:
Fibermetningsgrad for treverk er om lag 28 vektprosent, som tilsier fritt vann i trevirke med over 28 vektprosent. Treverk bør ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent fukt øker faren for råte og muggsoppvekst.

Innvendig > Innvendig kjellertrapp 
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad 
Deler av utstyr på våtrommet er ødelagt. Ifølge eier fungerer ikke badekar.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Generell > Vaskerom 
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. TG er satt på bakgrunn av at vaskerommet ikke er i henhold til dagens krav og forskrifter. Vaskerommet har vært i daglig bruk.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi
TG 0/1.
Det er avvik:
Det ble registrert svikt i laminat.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold > Terrengforhold 
Terreng faller inn mot bygning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

TG IU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >
Vaskerom

TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Takrenner har punktvise lekkasjer. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det ble registrert fuktskjolder ved pipe.

Utvendig > Vinduer 
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Eier opplyser om at det har forekommet at det har kommet vann inn i vindu i hjørne i stue ved regn og vind. Hjørnevinduer er spesielt utsatt for fukt da de er montert et godt stykke på utsiden av kledning. Kjellervinduer er av type varevinduer og er av eldre årgang. Det mangler 1.stk ramme på 1.stk vindu.

Utvendig > Dører 
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Avviket gjelder verandadør.

Innvendig > Overflater 
Det er avvik:
Overflatene fungerer med dagens tilstand, men har stedvis behov for oppgraderinger. Det ble stedvis registrert knirk i gulv.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.

Innvendig > Innvendige trapper 
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Ventilasjon > Bad 
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Det er avvik:
Det ble registrert svelling i underkant av dørblad. Kranen drypper.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 
Det er tegn på fuktskader nederst på våtromsplater. Avviket gjelder i dusjsnisje.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad 
Det er påvist skader på innredning. Det ble registrert skade ved håndtak på front samt noe svelling i bunn av venstre skapside. Hengsler er løse.

Våtrom > Ventilasjon > Bad 
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank 
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
EL-anlegget består av 2.stk sikringsskap med automatsikringer. Det er skjult og åpent ledningsnett.

Tomteforhold > Drenering 
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

I selgers egenerklæring fremgår det at:

Punkt 6: Stein bakvegg ildsted i 1. etg må byttes
Punkt 11: Lekkasje som merkes ved hjørnevindu I 1. etg. ved mye regn og vind fra sør. Så det går oftest måneder mellom hver gang vi merker det.

Tilleggskommentar:
Boblekaret er ute av drift.
Lekkasje på sørveggen er en forsikringssak hos sparebank 1 forsikring. Den videreføres til ny eier.

For ytterligere informasjon - se tilstandsrapport og egenerklæring

Overflater

1. ETASJE:

Vindfang: Et romslig vindfang ønsker deg velkommen inn !

Flislagt gulv med varmekabler. Tak og vegger har mdf-panel. Downlights med dimmer.
Flotte takhøye garderobeskap med høyglans fronter (35 cm dype). Skapene er praktisk innredet med skohyller, heng, skuffer og kurver. Her er det god plass for oppbevaring av yttertøy, sko m.m.

Entre: Laminatgulv. En vegg har dekortapet. De øvrige veggene og taket har malt panel.

Kjøkken: Et romslig kjøkken med god plass for spisestue. Her kan familie og venner samles over et godt måltid.

Tregulv. Veggene har mdf-panel. Malt panel i tak. Dimmer på begge taklys.

Stue: Romslig 2-delt stue. Fra stuen er det utgang til terrasse og hage via dobbel verandadør. 

Tregulv. Veggene har malt panel. Panel i tak.

I stuen er det åpen peis i den ene delen og lukket vedovn i den andre.

2. ETASJE:

Gang: Tregulv. Veggene har mdf-panel. Panel i tak. Vedovn.

Fra gangen er det adkomst til praktisk innvendig bod.

Bad: Pent flislagt bad med varmekabler. Mdf-panel i tak.

Dimmer på taklys.

Soverom 1: Et romslig hovedsoverom med utgang til romslig balkong.

Tregulv. Veggene har malt panel. Panel i tak.

Meget romslig skyvedørsgarderobe som er praktisk innredet med hyller, heng og kurver. Her er det god plass for oppbevaring av klær m.m.

Soverom 2: Tregulv. En vegg har malte plater. De øvrige veggene har mdf-panel. Malt panel i tak.

Romslig garderobeskap med kurver, hyller og heng.

Soverom 3: Tregulv. Veggene har mdf-panel. Panel i tak.

Dimmer på taklys samt i vindu. Hvitt garderobeskap medfølger.

Kontor: Tregulv. En vegg har malt tapet. De øvrige har mdf-panel. Malt panel i tak.

KJELLER:

Bad: Pent bad som er pusset opp i 2016/2017. Flislagt gulv med varmekabler. Veggene har baderomsplater.

Toalett: Laminatgulv. Veggene har panel.

Vaskerom: Et romslig vaskerom som har murgulv og vegger.

Kjelleren forøvrig innholder vedbod, en liten bod under trapp og to meget romslige boder. Her er det mye lagringsplass.

TV/Internett

Nåværende eier har TV og internett via Altibox/Viken Fiber.

Kjøkken

Innholdsrik svartor kjøkkeninnredning fra 2008. Takhøye skap. Fliser over benk. Ventilator.

Hvitevarer

Integrerte hvitevarer medfølger: induksjonstopp, stekeovn og oppvaskmaskin.

Eldre kjølehjørne fra 2008 medfølger også.

Bad/Vaskerom/WC

Bad 2. etasje: Boblebadekar. Dette er i ustand. Veggmontert toalett samt servant i moderne innredning med skuffer.

Bad kjeller: Praktiske og plassbesparende dusjvegger som kan slås inn når dusjen ikke er i bruk. Servant med underskap og speil.

Toalett kjeller: Toalett

Vaskerom: Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Tilbehør

Hvitevarer som anført, taklamper (med unntak av over spisestue på kjøkken samt i vindu på kontor) , gardinoppheng og persienner medfølger.

Byggemåte

Enebolig:
Beskrevne bolig er oppført med grunnmur av betong med sparestein, over grunnmur er det vegger av bindingsverk som utvendig er kledd med liggende kledning. Taket har form som valmtak tekket med betongstein.

Halvpart av dobbelgarasje:
Garasje oppført med gulv av betong og ringmur. Vegger antatt av bindingsverk som utvendig er kledd med liggende kledning.
Taket har form som saltak tekket med betongstein.

Uthus:
Uthus oppført med støpt plate på mark. Vegger av bindingsverk som utvendig er kledd med liggende kledning. Taket har form
som saltak tekket med betongstein.

Opplysninger om byggemåte er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Oppvarming

Boligen har elektrisk oppvarming og vedfyring. Varmekabler i vindfang og på begge bad. I stuen er det både åpen peis og lukket vedovn.

Garasje/Parkering

Det medfølger halvpart av dobbelgarasje. Naboeiendommen disponerer den andre halvparten. Garasjen er delt med vegg. Bygget er gammelt og bærer preg av manglende oppgraderinger.

I tillegg er det plass for parkering av biler på egen eiendom.

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring.

Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no