Siriusvegen 106A - Best Eiendomsmegler

Siriusvegen 106A, 3942 Porsgrunn

Prisantydning2 390 000,-
Felleskostnader5 507,-Mnd
Primærrom74 m2
BoligtypeLeilighet
EieformBorettslag
Soverom2

Ligningsverdi

541 534,-

Type

Leilighet

Eieform

Borettslag

Ligningsverdi

541534

Primærrom

74 m2

Bruksareal

78 m2

Byggeår

1992

Gårdsnummer

61

Bruksnummer

442

Energimerking

F

2 390 000,- (Prisantydning)
348 350,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
2 738 350,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
7 982,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 746 332,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Siriusvegen 106A er en endeleilighet i et rekkehus med 3 boliger på Brattås i Porsgrunn. Boligen ligger i et etablert villaområdet og som en del av Siriusvegen Borettslag. I nærområdet finner man en felles lekeplass som ivaretas godt av ivrige sjeler i område. Det er ca 1,5 km til dagligvareforretning og knutepunktet til kollektivtrafikken nede på Skjeldsvik. Skole og barnehage er også innenfor kort avtstand.

Adkomst

Fra Porsgrunn følger du RV36 til Herøya, før du tar til høyre ved Skjelsvik inn på FV354 - Breviksvegen. Ved Circkle K Skjelsvik tar du til høyre mot Heistad/E18 inn Brattåsvegen. Følg denne vegen i ca 2 km, før du tar til høyre inn Siriusvegen. Følg vegen i en sløyfe rundt, forbi Sirius Familiebarnehage. Etter barnehagen og svingen, finner du eiendommen på høyre side av vegen merket med TIL SALGS plakat fra Best Eiendomsmegler.

Tomt

Fellestomt 9911 m²

Tomten er flat og pent opparbeidet med plen og prydbusker.

Innhold

Vindfang, gang, kjøkken, stue, 2 soverom, bad og bod. Det er også en utvendig bod. Fra boden er det trappeluke til kaldloft hvor det er godt med lagringsmuligheter.

Eierform

Borettslag

Boligtype

Leilighet

Byggeår

1992

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :78 m²
Primærrom (P-ROM) : 74 m²
P-rom fordeling : P-rom inneholder entrè, gang, bad, 2 soverom, kjøkken og stue.

Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann.

Antall soverom

2
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Rekkehuset er meget godt vedlikeholdt og jevnlig oppgradert av nåværende eier siden hun kjøpte i 2011. I 2014 ble det gjennomført el-tilsyn. Av andre viktige oppgraderinger som er gjort nevnes badet som er pusset opp i 2019. Delaktige i oppussingen da var byggmester Eskeland som utførte snekkerarbeidet, malermester Aaltvedt som la bla gulvet og Rørleggeren stod for rørarbeidet. Takene i borettslaget er rehabilitert av Telemark Bygg og Tak As i 2015 (i regi av borettslaget). i 2021 ble det montert nytt kjøkken og i 2022 ble det lagt nye gulv i gang og stue samt re-montert inn vedovn (Vega fra Nordpeis) med ny glassplate i stuen. Ny vv tank ble satt inn i 2022.

Takstmannen beskriver at følgende elementer har:

TG3 Strakstiltak nødvendig.

Elektrisk anlegg
Forenklet vurdering av det elektriske anlegget. Det er utført egeninnsats/ufaglært arbeid på noe av det elektriske anlegget (lagt og koblet opp kabel til utelys ved soverom mot syd.) Med bakgrunn i registrert avvik må det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Underliggende sjablongmessig prisanslag gjelder for el-sjekk. Prisanslag Kr 0 - 10 000.

TG2 Alder, slitasje, skader mv.
Tilstandsgrad TG 2 benyttes i flere sammenhenger, blant annet for å synliggjøre at enkelte bygningselementer ikke er nye (eldre boliger) og således derfor har naturlig og påregnelig slitasje. Det vil si at TG 2 nødvendigvis ikke alltid betyr at det gis et varsel om at noe er direkte feil eller har større bygningsskader, men en framskreden brukstid der vedlikeholdstiltak ikke må komme som en overraskelse.

Bad
Vannrør. Vannrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert/usikker. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Membran, tettesjikt og overgang til sluk. Tettedetaljer ved rørgjennomføringer tilknyttet vannrør til servant er ikke tilstrekkelig tettet. Fare for fukt i konstruksjon. Tettedetaljer bør fornyes.

Kjøkken
Vannrør. Vannrørene er i hovedsak fra byggeår. Valgt tilstandsgrad er satt ut fra alder og materialvalg på rørene. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Øvrige rom
Overflater gulv. Enkelte gulvflater bærer preg av slitasje.
Innerdører. Dørbladet til innerdør ved bod har kontakt med dørterskel/dørkarm/gulv, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes. Krever justering av dørblad/dørkarm.

Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom)
Varmtvannsbereder (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom). TG2 er valgt på grunn av alder og tilstand. Det kan ikke utelukkes behov for reparasjoner/utskiftning innen rimelig tid. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Informasjon: Selger opplyser om at varmtvannsbereder er byttet i 2022.

Radon
Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Dette er anbefalt jf. DSA..

Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon
Fasader ink. kledning. Vindusomramming og hjørnekasser er noe råteskadet. Tiltak anbefales.

Dører og vinduer
Dører. Dørbladet til boddør har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes. Krever justering av dørblad/dørkarm.

Grunnmur, fundamenter
Grunnmur. Pussavskalling er stedvis observert på grunnmur. Eksakt årsak er ikke kjent. Fornying av overflate må påregnes.

Drenering
Alder. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut ifra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, TG2 settes for å belyse risiko.

Stikkledninger og tanker
Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger). Alder og materialvalg tilsier at anbefalt brukstid og restlevetid på vann- og avløpsrør med tilliggende utstyr bør vies spesiell oppmerksomhet. Materialene er skjulte i grunnen og dermed er det kun alder som kan gi indikasjon på tilstand. TG2 settes for å belyse risiko.

TG IU Ikke undersøkt

Stakeluke.
Avløpsrørene er skjult og eventuell stakeluke er ikke lokalisert.

Byggegrunn
Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent

Se forøvrig vedlagt tilstandsrapport bolig fra takstmann og egenerklæring fra selgeren.

Følgende punkter er kommentert i selgers egenerklæring.

1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller
soppskader?Ja
Kommentar: Noe fukt tidligere, før bad ble pusset opp 2019. Ikke nå.

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun faglært
Firmanavn : Byggmester Eskeland, malermester Aaltvedt, Rørleggern
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: 2019: Riving gjort av eier, Snekkerarbeid/baderomsplater av byggmester Ørnulf Eskeland. Gulvbelegg Tarkett megalitt lagt av malermester Svein Aaltvedt. Rørleggerarbeid av Rørlegger`n AS

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja
Firmanavn: Malermester Svein Aaltvedt
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Behandling og legging av gulvbelegg på bad

2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene? Ja
Kommentar: Kvittering for utført arbeid

4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?Ja, kun faglært
Firmanavn: Rørleggern på bad i 2019. Rørleggerekspressen på kjøkken i 2021
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Koble av/på vask, vaskemaskin, dusjkabinett på bad. Koble til/fra varmtvannstank, oppvaskmaski n og armatur på kjøkken.

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende? Ja
Kommentar: Har vært noen sukkermaur tidlig høst/vår. Forsvinner etter en til to dager med maurmiddel.

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?Ja, kun faglært
Firmanavn: Telemark Bygg og Tak AS (takrehabilitering i borettslaget).
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Rehabilitering av tak i borettslaget

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)? Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats
Firmanavn: Elektro4
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Elektro4: Elopplegg kjøkken juni 2021. Festet hovedsikring etter eltilsyn 2014. Egeninnsats: Ledning strukket fra stikk på soverom til utelys bak.

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)? Ja
Kommentar: Fra 2021

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)? Ja
Kommentar: Eltilsyn 2014

28. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?Ja
Kommentar: Maur på området.

29. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (i fellesareal eller i andre boliger)? Ja
Kommentar: Det har vært skjeggkre i en annen leilighetsrekke, men ikke i rekka som denne leiligheten ligger i.

Overflater

Vindfang har flis på gulv, malt tapet på vegg (kryssfiner på den ene) og takessplater i tak.
Gang har klikkvinyl på gulv, malt tapet på vegg og takessplater i tak.
Kjøkken har klikkvinyl på gulv, malt tapet på vegg og takessplater i tak.
Stue har klikkvinyl på gulv, malt tapet på vegg og takessplater i tak.
Hovedsoverom har belegg på gulv, malt tapet på vegg og takessplater i tak.
Soverom ll har laminat på gulv, malt tapet på vegg og takessplater i tak.
Bad har belegg på gulv, fliseplater på vegg og takessplater i tak.

TV/Internett

TV og internett er inkludert i felleskostnadene.

Kjøkken

Kjøkkenet ble oppgradert i 2021 med en moderne og stilig sort kjøkkeninnredning fra Sørlandskjøkken. Det er godt med skap og benkeplass. Det er satt opp glassplater mot vegg ved vask og ventilator. Kjøkkenet i seg selv er såpass romslig at det er plass til frokostbord og 3 stoler. Fra kjøkkenet er det vindu ut mot inngangspartiet slik at man kan følge med når venner og familie kommer på besøk.

Hvitevarer

Med på kjøkken følger ventilator, innebygget oppvaskmaskin, platetopp, stekeovn i høyskap og kjøl/fryseskap.

Bad/Vaskerom/WC

Badet er oppgradert i 2019 på alle overflater. Det ble da også byttet ut baderomsmøblemang som inneholder servant med underskap, sideskap samt speil med hyller. Det er også laget en innredning for plassering av vaskemaskin og tørketrommel hvor det er laget praktiske skuffer under slik at vaskemaskin og tørketrommel kommer litt opp fra gulvet hvilket gir en bedre arbeidshøyde. Wc og dusjkabinett ble også skiftet ut. Badet fremstår i helhet som romslig, nytt og fresht.

Tilbehør

Hengelamper og lampetter medfølger ikke. Fastmontert hylle (Muuto Stacked Mini og String Pocket) på vegg i stue følger ikke med.

Byggemåte

Byggemåte:"Bolig oppført på støpt gulv mot grunn. Yttervegger i trekonstruksjoner, utvendige kledd med liggende trekledning. Tak med saltaksform tekket med takstein. Vinduer og terrassedør med karmer av tre i 2-lags glass fra 1992. Slett ytterdør med glassfelt fra 2021. Profilert boddør fra ukjent årstall."

Opplysningene er hentet fra vedlagt tilstandsrapport.

Oppvarming

Det er varmekabler på bad og vedovn i stue. Panelovn i stue og soverom II. Selger opplyser at leiligheten har også en vk-såle/kuldesperre på 600w.

Garasje/Parkering

Info fra selger, som tidligere var i styret i borettslaget. "Det er biloppstillingsplasser på området (ikke avsatt til hver leilighet), og det er mulig å søke styret om å sette opp garasje (på egen regning). Garasjene er privat, og ikke en del av borettslaget."

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F
Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring.
Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no