Stavdalvegen 576 - Best Eiendomsmegler

Stavdalvegen 576, 3729 Skien

Prisantydning2 750 000,-
Primærrom141 m2
BoligtypeEnebolig
EieformSelveier
Soverom4

Ligningsverdi

664 591,-

Type

Enebolig

Eieform

Selveier

Ligningsverdi

664591

Primærrom

141 m2

Bruksareal

172 m2

Byggeår

1952

Gårdsnummer

252

Bruksnummer

34

Energimerking

G

2 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,-))
15 050,- (Boligkjøperpakke Tryg (valgfritt))
--------------------------------------------------------
85 142,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 835 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Usikker på om du får solgt?

Tryg Boligkjøperpakke dekker inntil 15 000 kr/mnd i rente og forsikring for den gamle boligen din 3 måneder etter kjøp av ny bolig, med mulighet for 9 måneders dekning.

Les mer og se vilkår

Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Landlig beliggende i spredt boligbebyggelse på Stavdal i Skien. På Stavdal er naturen i fokus med fine turområder og ikke minst badeplasser og fiskemuligheter i Kilevann som ligger i umiddelbar nærhet.
Melum Barnehage (foreldre eid) ligger ca. 1 km unna og Melum barneskole ligger ca. 6 kilometer unna. Melum idrettsanlegg ligger ca. 5 km unna.
Ønsker man å ta et bad, eller ut med båt en tur på Kilevann rusler man videre ned Stavdalvegen til Gåsoddtjenn (ca. 400 meter) som er en del av Kilevann.
Det er rett i underkant av 2 mil til både Ulefoss og Skien sentrum. Nærmeste dagligvarebutikk er Joker klovholt som ligger ca. 10 km retning Skien.

Adkomst

Fra Skien, følg riksveg 36 retning Bø, ta til venstre inn ved skilt Stavdal (rett etter Dolva). Følg Stavdalvegen ca. 5,5 km. Eiendommen er merket med Best Eiendomsmegler logo.

Tomt

Eiet tomt 1642 m²
Stor tomt opparbeidet med plen, busker og trær. Bed og fjell i dagen. Opparbeidet og gruset/asfaltert (oppmalt asfalt) parkering og adkomst. NB! Deler av tomten er opparbeidet utover sine grenser i både nordøst, nordvest og sydvest. Se situasjonskart vedlagt salgsoppgave for tomtegrenser.

Innhold

1 etasje: Vindfang/Entre, garderobe, bad, gang med trapp til 2 etasje og trapp til kjeller, spisestue, stue med peisovn og utgang overbygget terrasse, kjøkken og soverom.

Loftsetasje: Gang med utgang terrasse, 3 soverom og tidligere baderom.

Kjeller: Gang, kjellerstue, vaskerom, boder og redskapsrom med utgang til hage via trapp. Takstmannen gjør oppmerksom på kjelleren ikke er søkt om/godkjent innredet til varig opphold.

Garasje/verksted på ca. 40 kvadratmeter, samt carport.

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Byggeår

1952

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :172 m²
Bruksareal pr. etasje : Kjeller: 45 m², 1. etg.: 78 m², 2. etg.:49 m²
Primærrom (P-ROM) : 141 m²
P-rom fordeling : Kjeller, 14 kvm, gangareal.
1 etasje: 78 kvm, Entre, gang, stue, spisestue, kjøkken, soverom, bad.
Loftsetasje: 49 kvm, Gang, bad og 3 soverom.

Takstmannens kommentarer til areal: Deler av kjeller og 2.etasje er ikke måleverdig areal grunnet lav takhøyde. Frittstående uthus/garasje på ca. 40 m2. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er søkt om/godkjent innredning av deler av kjeller og det er heller ikke tatt stilling til om dette lar seg gjøre. Etasjen er av den grunn ikke godkjent til varig opphold. Arealene er medtatt i rapporten etter dagens bruk.

Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann.

Antall soverom

4
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Trivelig bolig oppført på 1950 tallet, senere oppgradert. Spesielt siste 5 år.
Selger har blant annet utført følgende:
Vegger foret ut og isolert, ny kledning og vinduer skiftet og beiset på 2 vegger i 2020/21. (vegg ved inngangsparti og mot hageside gjenstår).
Nytt tak i 2020/21.
Gårdsplass er utvidet og fylt opp med mellom garasje og bolig.
Varmepumpe fra 2015. Endel vinduer og entredør fra 2017.
Bad, 1 etasje nytt i 2018.
Kjøkken nytt i 2020.

Fra tilstandsrapporten har vi hentet følgende sammendrag av boligens tilstandsgrad TG3, TG2 og TGIU (Ikke undersøkt):

TG 3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig)
Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp) Ildsteder inne i boligen: Riss/sprekker på vedovn i vaskekjeller. Tiltak må påregnes. Avstand fra ildsted til brennbart materiale i kjellerstue er mindre enn 30 cm og dermed i utgangspunktet forskriftsstridig. Tilstrekkelig avstand mellom ildsted og brennbart materiale må etableres. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000.

Dører og vinduer: Vinduer av eldre dato bærer preg av slitasje og elde. Utbedring/utskiftning anbefales. Enkelte vinduer bærer preg av høy slitasje og det observeres blant annet manglende glassrute i kjellervindu. Utskiftning må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

TG 2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.)
Våtrom - Bad 1.etasje: Slukets tilkomstmulighet for rengjøring, Overflater vegger, Membran, tettesjikt og overgang til sluk, Fallforhold (gulv), Annet
Våtrom - Bad 2.etasje: Helhetsvurdering
Kjøkken: Ventilasjon
Øvrige rom - 1.etasje: Ventilasjon (gjelder kun for P-ROM), Overflater gulv
Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje): Overflater vegger, Overflater gulv , Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger), Innerdører,  Annet
Loft - innredet - 2.etasje: Ventilasjon (gjelder kun for P-ROM), Overflater gulv, Konstruksjonsoppbygging, Innerdører, Annet
Loft - uinnredet / rå loft: Kontroll av diffusjonssperre, Konstruksjonsoppbygging
Innvendige trapper: Innvendige trapper
Etasjeskiller - -: Skjevhetsmåling
Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom),
Hoved stoppekran, Avløpsrør. (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom)
Radon: Radon
Elektrisk anlegg: Forenklet vurdering av det elektriske anlegget
Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon: Helhetsvurdering
Dører og vinduer: Dører
Yttertak Tekking (undertak, lekter og yttertekking), Gesimsløsninger, Detaljer inn mot tilstøtende konstruksjoner
Balkonger, terrasser, veranda etc.: Terrasser/inntrukket balkong over innvendige rom, Utkragede eller understøttede konstruksjoner (balkonger,
verandaer)
Utvendige trapper: Helhetsvurdering
Grunnmur, fundamenter: Grunnmur
Drenering: Helhetsvurdering
Stikkledninger og tanker: Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger), Septiktank
Frittstående byggverk: Helhetsvurdering

TGIU Ikke Undersøkt
Våtrom Bad 1. etasje
Fukt i tilliggende konstruksjoner: Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking, grunnet våtsonens plassering mot yttervegg.

Grunnmur fundamenter
Fundamenter: Fundamenter er naturgitt skjult, og det er for øvrig ingen sikre og dokumenterte opplysninger om type fundamenter som huset har.
Byggegrunn Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent

Fra selgers egenerklæring fremkommer følgende:
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Firmanavn Geir Myhra (elektrisk)
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Rørlegger røropplegg (egeninnsats), elektriker elektrisk, resten egeninnsats
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja Firmanavn: Ingen firma. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Egeninnsats la 7 lag membran.
2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene? Nei.
2.3 Er arbeidet byggemeldt? Nei.
4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Firmanavn: Rørlegger (egeninnsats) Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Byttet avsløpsrør hele veien ut til kum under veranda.
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja, Kommentar: Ja, vært et lite kalkutslag i første bod fra trapp ned fra hoved etasje. Har i ettertid etter det ble funnet, vært kjerneboret 4 luftehull i kjeller.
7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja, Kommentar: Litt skjevt gulv på kjøkken. Det er det en vet.
9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende? Ja, Kommentar: Mus fant veien inn. 2 år siden sist en har hørt noe.
12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Firmanavn: Lars K bygg Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Lars k har byttet tak på bolig. Resten er egeninnsats.
13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun faglært Firmanavn: Geir Myhra aut el inst og egeninnsats (faglært). Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Geir Myhra aut el inst har lagt til kurser, trekt ledninger i gang til stue, bad (1 etg), kjøkken, gang, innergang, sov/kontor 1 etg. El ned til kjeller (teknisk rom 5 kurser), gjesterom oppe og alt i
garasje Sikringsskap byttet på egeninnsats av elektriker, stue, hoved sov og barnerom.
16. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)? Ja, Kommentar: Egeninnsats, pappa og meg selv.

For utfyllende informasjon se tilstandsrapport og selgers egenerklæring som er vedlagt salgsoppgaven.

Overflater

Gulv: Flis, parkett, laminat, malt tre, belegg.
Vegger: Malte panelplater, våtromsplater, flis, malt panel, tapet.
Himling: Malte panelplater, malt panel.

TV/Internett

Det er fiber til boligen.

Kjøkken

Nytt kjøkken i 2020 med innredning fra Systemkjøkken med slette fronter, laminert benkeplate med nedfelt platetopp og nedfelt avtrekksvifte med kullfilter. Oppvaskkum og integrerte hvitevarer. downlights i himling.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer medfølger: Komfyr, platetopp, kombi microovn, kjøl-/fryseskap, oppvaskmaskin.

Bad/Vaskerom/WC

Bad, 1 etasje: Flislagt gulv med varmekabler, våtromsplater på vegger. downlights i tak, innebygde fastmonterte høyttalere i vegg, elektrisk avtrekksvifte, vegghengt wc, servant med underskap og dusjkabinett.
Bad, 2 etasje: Belegg på gulv, våtromsplater på vegger, servant med underskap og plass for dusjkabinett. Badet trenger oppgradering.
Vaskerom: Det er et tradisjonelt, grovt vaskerom i kjeller med kum, plass for vaskemaskin og tørkemuligheter.

Tilbehør

Faste garderobeskap og hvitevarer medfølger.

Byggemåte

Boligen over 1 1/2 etasje +kjeller. Oppført på støpt gulv mot grunn med grunnmurer i mur/betong. Yttervegger, etasjeskiller og tak i trekonstruksjoner. Utvendige fasader
med stående og liggende kledning i tre. Tak med saltaksform tekket med takstein og shingel.
Info. om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport.

Oppvarming

Peisovn i stue og kjellerstue.
Forøvrig elektrisk med varmepumpe i stue, varmekabler i vindfang/entre og bad samt panelovner/løse ovner i enkelte rom.

Garasje/Parkering

Det er godt med parkering på egen grunn. Det er også en garasje/verksted med carport ved siden.

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring.
Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no