Sanssoucivegen 18 - Best Eiendomsmegler

Sanssoucivegen 18, 3714 Skien

Prisantydning2 990 000,-
Primærrom144 m2
BoligtypeEnebolig
EieformSelveier
Soverom3

Ligningsverdi

686 197,-

Type

Enebolig

Eieform

Selveier

Ligningsverdi

686197

Primærrom

144 m2

Bruksareal

210 m2

Byggeår

1925

Gårdsnummer

63

Bruksnummer

258

Energimerking

G

2 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
11 600,- (Boligkjøperforsikring Gar-Bo (valgfritt))
--------------------------------------------------------
87 692,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 077 692,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Eiendommen ligger usjenert og landlig til på Frogner/Bratsberg i Skien. Et av de mer attraktive områdene i Skien. Godt borte fra hovedveien er det lite lyd og flott utsikt ut over Gjerpensdalen, bort mot Rustankollen og Vealøs.

Gangavstand til idrettsanlegget til Storm Idrettsforening hvor en av Skiens største breddeklubber holder til. Her er det store grupper både for fotball og turn. Nybygget klubbhus med gymsal.  Avstanden gjør at man slipper man å kjøre barna på trening.

Kort veg bort til dagligvarebutikken Kiwi på Frogner. Barnehager i umiddelbar nærhet.

Gangavstand (ca 15 min) til Skien sentrum. På vei til sentrum kan man passere Brekkeparken som har flere kulturtilbud hvor kanskje Parkjazzen på torsdager i sommerhalvåret er av de mest populære.

Eiendommen ligger innenfor Bratsbergkleiva barneskole krets hvor det er gangavstand og Menstad ungdomsskole krets hvor man kan sykle/ta buss.

Adkomst

Fra Skien kjører du opp til høyda på Frognerveien. Denne går over i Håvundveien og tar deg sydover forbi Kiwi på Frogner. Rett før du kommer til Storm banen på høyre side tar du ned til venstre. Følger veien rett frem og så ser du boligen etter noen få meter på høyre side av vegen - merket med TIL SALGS skilt fra Best Eiendomsmegling.

Tomt

Eiet tomt 1079 m². Skien kommune oppgir beregnet areal.
 
Lett skrånende tomt opparbeidet med gruset gårdsplass, plen, hekk, busker og trær.

Innhold

Boligen inneholder følgende:

1.etg. : Entré, wc, kjøkken, stue 1, stue 2, spisestue, bod.
2.etg. : Trapperom, gang, bad/vaskerom, 3 soverom, 2 boder.
Kjeller: Boder.

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Byggeår

1925

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :210 m²
Bruksareal pr. etasje : Kjeller.: 50 m², 1. etg.: 80 m², 2. etg.:80 m²
Primærrom (P-ROM) : 144 m²
P-rom fordeling : Takstmann beskriver boligens primærareal som: 1.etg. 74m²: Entré, wc, kjøkken, stue 1, stue 2, spisestue. 2.etg. 70m²: Trapperom, gang, bad/vaskerom, 3 soverom.

Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann.

Antall soverom

3
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Takstmannen beskriver følgende avvik i sin rapport:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er påvist andre avvik: Kledningene har stedvis råteskader, eternittplater har sprekker/avskallinger og det er fukt/råteskader i sviller mot nordøst, men det meste av veggkonstruksjonene er innkledd og har ingen mulighet for kontroll. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr Det er noen eldre angrep av borebiller i bjelker, eldre fukt/råteskader på undertak og råteskader i gesimser. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Dørene har noe værslitasje, TG3 på grunn av alder. Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er påvist andre avvik: Gulvene har sprekker, avflassinger og skjevheter, vegger med slitasje, sprekker og løse overflater og himlinger med sprekker, vabler og løse overflater. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Gulvene har skjevheter, svikt og stedvis knirk med fuktighet i kjellerhimlinger. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist synlige  fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er registrert fuktskjolder/fuktskader på overflater. Det er noe fuktinnsig langs yttervegger og fra grunnen med fukt/råteskader i trevegger og det ble målt unormal fuktighet i himlinger mot syd og vest. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Baderommet er slitt og tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Innredningen er noe slitt med eldre fuktskader og røropplegg under benk er festet med teip og tauverk. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er registrert avvik med avtrekk. Kjøkkenventilatoren virker ikke. Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
er overskredet. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har  funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Fuktinnsig i kjeller. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Tomteforhold > Byggegrunn

Tomteforhold > Oljetank

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er påvist andre avvik: Vindskier har stedvis noen råteskader, TG3.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført. Eldre vinduer har noe værslitasje med stedvis råteskader og punkterte glass, noen vinduer mangler utvendige beslag. TG1 for nyere vinduer i pvc.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er betydelig knirk i trapp. Trappen har noe bruksslitasje.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist andre avvik: Dørene har noe bruksslitasje på grunn av alder.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Arbeid på avløpsrør er utført uten bruk av rørlegger. Røropplegget har noe bruksslitasje.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist andre avvik: Det er dårlig fall på terreng fra grunnmurer.

TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er påvist andre avvik: Utearealene har stedvis behov for noen oppgraderinger og inngangstrappen har noen sprekker med løse fliser og kjellernedgangen har noe værslitasje, TG2-3.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. TG2-3 på grunn av alder og levetider.

Innvendig > Krypkjeller
Det er påvist andre avvik: Det er noe fuktinnsig fra grunnen, men det er god ventilering med åpninger mellom pilarer.

Innvendig > Andre innvendige forhold
Det er påvist andre avvik: Skapene har nor bruksslitasje.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Det er påvist andre avvik: Overflater og utstyr har bruksslitasje.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Røropplegget har noe bruksslitasje.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. TG2-3 for eldre bereder under benk og bereder i kjeller er koblet til stikkontakt.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap i entre har 10 kurser med automatsikringer fra senere år, 63 A inntakssikringer med strømmåler fra 2017.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Innsiden av grunnmuren har misfarging. Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmurene har noe sprekker og avflassinger med skjeve betongpilarer.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Les vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

Overflater

Gulv: Belegg, malte tregulv og tepper.
Vegger: Malt panel, plater, stier og tapet.
Himling: Malte paneler, plater og finer.

TV/Internett

Det er fiber i området. Megler har ikke undersøkt muligheter for påkobling og kjøper må påregne kostnader ved dette.

Kjøkken

Kjøkken med eldre plassbygget kjøkkeninnredning. Behov for oppgradering.

Bad/Vaskerom/WC

Eldre bad i 2.etasje innredet med skylle kum og dusjkabinett.

Separat toalettrom i 1.etasje.

Våtrom har behov for oppgradering.

Byggemåte

Bygningen er oppført med grunnmurer i betong, vegger i reisverk og bindingsverk kledd med stående m alte kledninger og eternittplater, trebjelkelag i etasjeskiller og saltak med ark av plassbygde åser, sperrer og dragere tekket med dobbelkrum betongtakstein.

Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Ole Erik Vegheim.

Oppvarming

Det er installert  vedovn i stue i både 1. og soverom 2. etasje.  Utover dette er det normale muligheter for elektrisk oppvarming.

Garasje/Parkering

Parkering på egen gårdsplass.

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring.

Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no