Ulefossvegen 94 - Best Eiendomsmegler

Ulefossvegen 94, 3728 Skien

Prisantydning3 190 000,-
Primærrom152 m2
BoligtypeEnebolig
EieformSelveier
Soverom4

Ligningsverdi

493 223,-

Type

Enebolig

Eieform

Selveier

Ligningsverdi

493223

Primærrom

152 m2

Bruksareal

160 m2

Byggeår

1952

Gårdsnummer

216

Bruksnummer

107

Energimerking

G

3 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
79 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 190 000,-))
11 600,- (Boligkjøperforsikring Gar-Bo (valgfritt))
--------------------------------------------------------
92 692,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 282 692,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til i et populært boligområde på Faråsen i Skien. Stor og solrik tomt med diverse muligheter. Fra eiendommen har du flott utsikt mot Farelva og Skien by. Her bor du med kort vei til bla. Moflata barneskole, Gimsøy ungdomsskole, Hjalmar Johansen videregående skole, barnehage, butikker, Skien Fritidspark med et flott tilbud av diverse fritidsaktiviteter, fine turområder og Handelsbyen Herkules for å nevne noe.
Det er gode bussforbindelser til Skien og Porsgrunn sentrum.

Adkomst

Fra Skien følger man Hesselbergs gate via Skotfossvegen over Elstrømbrua, ta første avkjøring i rundkjøringen inn på Ulefossvegen og følg denne et lite stykke til du får eiendommen på høyre side.

Boligen er merket med "TIL SALGS" plakater fra BEST Eiendomsmegler.  Det vil bli skiltet til fellesvisning.

Se forøvrig vedlagt kart i salgsoppgaven og på nett.

Tomt

Eiet tomt 2970 m²
Skien kommune oppgir beregnet areal.

Tomten er opparbeidet med gruset og asfaltert innkjørsel og gårdsplass, plen og naturtomt.

Innhold

1.etasje: Entré, gang, gang, soverom, kjøkken og stue.
2.etasje: Gang, soverom, stue, kjøkken og bad/wc/vaskerom.
Kjeller: Gang, wc, bad/wc/vaskerom, 2 soverom og bod.

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Byggeår

1952
Byggeåret er hentet fra vedlagt tilstandsrapport.

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :160 m²
Bruksareal pr. etasje : 1. etg.: 57 m² | 2. etg.: 51 m² | Kjeller:  52 m²
Primærrom (P-ROM) : 152 m²
P-rom fordeling : Takstmann beskriver boligens primærareal som: 1.etg 57 m²: "Entré, Ganger, Soverom, Kjøkken, Stue" | 2.etg 51 m²: "Gang, Soverom, Stue, Kjøkken, Bad/wc/vaskerom" | Kjeller 44 m²: "Gang, Wc, Bad/wc/vaskerom, 2 Soverom"

Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann.

Antall soverom

4
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Boligen har behov for vedlikehold og oppgraderinger.

Takstmannen beskriver følgende avvik i sin rapport:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er store sprekkdannelser i forblending/utvendig puss. Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er registrert svertesopp på overflater. Overflater har sterk slitasjegrad. Gulvene er noe slitt med oppsvulmende skjøter og fuktinnsig i kjeller, vegger har slitasje med soppskader/mugg i kjeller og himlingene er slitt og trenger vedlikehold.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på sopp/råte. Fukt og muggskader i kjeller og sklevheter med dårlige overganger i etasjeskiller.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist skader i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Innvendig > Krypkjeller
Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller. Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller, vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde. Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Krypekjeller var full av vann ved befaringen.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc/vaskerom
Det er påvist sprekker i fliser. Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Overflaten har omfattende skader. Det ble målt unormal fuktighet langs yttervegger med sprekker i fliser og mugg/soppskader på fliser og i himling.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc/vaskerom
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist sprekker i fliser. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er tegn på sopp, råte eller skadedyr. Overflatene er noe slitt med sprekker i fliser med mugg/soppskader og det ble målt unormal fuktighet ved befaringen. Varmekabler er ikke kontrollert av takstmann.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >Bad/wc/vaskerom
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tomteforhold > Drenering
Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Inngangsdør til 1.etasje har noe værslitasje og inngangsdør til kjeller kan ikke låses/lukkes.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc/vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc/vaskerom
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenner, nedløp og beslag har normal værslitasje, TG1.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget. Det er noen eldre fuktskjolder på undertak, men loftet er begrenset kontrollert fra liten luke i gang.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist andre avvik:
Eldre vinduer har noen sprekker og avflassinger og trenger vedlikehold og vinduer i kjeller er ikke innpusset og har noen gjenstående arbeider, TG2-3.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er avvik:
Utearealene har behov for oppgraderinger/vedlikehold, støpt betongplate har noen sprekker og rekkverk er værslitt og løst, TG3.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Bør kontrolleres av brann/feievesen før bruk.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Trappene tilfredsstiller ikke dagens krav til trapper.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist andre avvik:
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Dørene har noe bruksslitasje og dører i kjeller har fukt og råteskader, TG2-3.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc/vaskerom
Det er påvist synlige fuktskader på overflater. Overflatene er noe slitt med fuktmerker/avflassinger

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc/vaskerom
Det er påvist andre avvik:
Det er ikke fall på gulv og ingen oppkant til dørterskel.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/wc/vaskerom
Det er påvist skader på innredning. Innredning og utstyr har noe bruksslitasje og det ble målt unormal fuktighet i innredning.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc/vaskerom
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
Det er avvik:
Viften var ikke tilkoblet strøm ved befaringen.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/wc/vaskerom
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Det er avflassinger/slitasje på fronter og benkeplater med eldre fuktskade under kjøkkenbenk.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er påvist andre avvik:
Ventilatoren har noe stor avstand fra kokesone.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist at overflater har noe skader. Innredningen har noe slitasje på fronter og benkeplater.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Det er påvist andre avvik:
Overflatene er noe slitt og trenger vedlikehold.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist andre avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er noen gjenstående arbeider på røropplegg fra senere år.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Eldre røropplegg bør fornyes/ettersees.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Innsiden av grunnmuren har misfarging.

Se forøvrig vedlagt tilstandsrapport bolig fra takstmann og egenerklæring fra selgeren.

Overflater

Gulv: Betong med laminat, tepper, fliser, belegg, parkett og eldre tregulv.
Vegger: Malte murer, plater, mdf plater og strier.
Himling: Malt betong, paneler, plater, paneler og strier.

TV/Internett

Selger opplyser at han ikke vet. Boligen er brukt som utleiebolig.

Kjøkken

1.etasje: Innredning med laminerte skrog og benkeplater, profilerte mdf fronter.

2.etasje: Innredning fra senere år med laminerte skrog og benkeplater, profilerte mdf fronter og ventilator.

Hvitevarer

Det er kun hvitevarer som er integrerte som følger med salget.

Bad/Vaskerom/WC

2.etasje:
Badet har helsveiset belegg med oppbrett på gulv, vegger med malte murer og mdf plater og himling med malte mdf paneler. Baderommet er innredet med heldekkende servant med skaper, toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.

Kjeller:
Badet har flislagte gulv med varmekabler, vegger med fliser og himling med malte plater. Baderommet er innredet med heldekkende servant med skaper, dusjkabinett, vegghengt toalett, og opplegg for vaskemaskin.
Wc har eldre belegg på gulv, vegger med malte murer og plater og himling med malte plater. Wc er innredet med toalett.

Tilbehør

Selger opplyser at det som står igjen i boligen kan følge med salget.

Byggemåte

Bygningen er oppført med grunnmurer i betong og murblokker, vegger i betong og siporexblokker som er pusset og malt på utsiden, betong i etasjeskiller og saltak med plassbygder sperrer og dragere tekket med dobbelkrum betongtakstein.

Opplysningene er hentet fra vedlagt tilstandsrapport.

Oppvarming

Det er pipe i teglstein med mulighet for etablering av ildsted. Ellers oppvarming via panelovner.

Garasje/Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen grunn.

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring iht. vilkår da selger er profesjonell.

Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no