Gransheradvegen 1323 - Best Eiendomsmegler

Gransheradvegen 1323, 3691 Gransherad

Prisantydning5 000 000,-
Primærrom273 m2
BoligtypeLandbrukseiendom
EieformSelveier
Soverom5

Ligningsverdi

587 765,-

Type

Landbrukseiendom

Eieform

Selveier

Ligningsverdi

587765

Primærrom

273 m2

Bruksareal

379 m2

Bruttoareal

418 m2

Byggeår

1948

Gårdsnummer

128

Bruksnummer

2

Energimerking

G

5 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt))
5 000,- (Konsesjonsgebyr Midt-Telemark kommune)
--------------------------------------------------------
141 242,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 141 242,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Se komplett salgsoppgave Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget usjenert til med pen utsikt og umiddelbar nærhet til Tinnelva og den nedlagte Tinnosbanen. Området har spredt bebyggelse og ligger i et stille og rolig område med naturen tett på. Nærhet til Gransherad sentrum med blant annet dagligvare/post i butikk, barne- og ungdomsskole (1.-10. trinn) og barnehage, bygdeheim, bensinstasjon, kirke, samt bussforbindelser til Notodden og videre. Tinnoset Sag AS holder til på Tinnoset rett i nærheten. Selger opplyser at det er et aktivt miljø i Gransherad Idrettslag.
I området - og også på egen eiendom - har man gode tur- og rekreasjonsmuligheter, som for eksempel til områder ved Tinnsjøen, Blefjell, Lifjell, Gaustatoppen og Hardangervidda. Gode fiskemuligheter i nærliggende vann som Sønstevann, også i Tinnelva rett nedenfor tunet, som eiendommen har vannlinje (og fallrettigheter) til. Det er fine bademuligheter i vannene i området, som Follsjø, om sommeren og svært gode muligheter for aktivt friluftsliv hele året, og særlig skiturer om vinteren. Er man glad i annen vintersport har man Gaustablikk ca 50 minutter unna eller Kongsberg Skisenter ca 45 minutter unna. Fra Gaustatoppen kan man se ca 1/6 av hele Norges landareal.

Avstander:
CA 23 km til Notodden
CA 40 km til Kongsberg
CA 50 km til Rjukan
CA 50 kvm til Seljord
CA 80 km til Drammen
CA 80 km til Skien
CA 90 km til Porsgrunn
CA 120 km til Tønsberg
CA 125 kvm til Oslo

Adkomst

Fra Notodden sentrum, kjører man E134 til Gransherad. Ta til høyre inn Fv37 og følg Gransheradvegen ca. 3,9 km. Her tar man av til høyre og følger veien ca. 150 meter, hold til venstre inn på tunet. Eiendommen vil bli merket med Til Salgs plakat ved visning.

Alternativ adkomst fra Notodden er via Årlifoss eller fra Kongsberg via Bolkesjø.

Tomt

Eiet tomt 2491617 m² Kommunen opplyser at "Arealopplysning er beregnet areal hentet i
matrikkelkart".

Idyllisk tun med CA 3 dekar plen, frukttrær og bærbusker av ulike slag, blomsterbed med stauder, eviggrønt og andre prydvekster.  Drivhus med vegger i herdet glass. Gruset adkomst og parkering.
Den dyrkede jorda, som hovedsakelig ligger nedenfor tunet bør vurderes drenert.

Det er mulighet for jakt og fiske på eiendommen. Rugholt har jaktrettighet på elg og er medlem av Bjønndalen jaktlag som er del av Reisjådalen storvall. Det er utformet jaktvedtekter fra 2013, se vedlegg i landbrukstakst. Arealbasert utbytte. Denne eiendom har 11% arealandel. I 2019 var det fordeling på 6 stk. elg, videre disponerer storvallet og jaktlaget felling på rådyr og hjort. Videre kan det jaktes småvilt samt fiskes i lokale vann tilhørende eiendommen. Kvoten på dyr vil variere fra år til år.

Gården har opprinnelig festet bort 10 tomter, 5 av disse er innløst og nå eiertomter for hytteeierne. Det er fortsatt festet bort 5 stk. tomter (festetomter) på denne eiendom med langsiktige avtaler i området Sønstevann/Damvann. Bruttoinntekt 2019: kr 11 350,-.

Selger opplyser om at det bør være potensial for å utvikle området på Sønstevann med noen flere hyttetomter, som er et gammelt hytteområde med spredt hyttebebyggelse

Det foreligger skogbruksplan for planperiode 2010-2020. Verdier, bonitet og bestand på skog fremkommer av landbrukstakst og skogressurs- rapporter, som begge fås ved henv. megler.

Eiendommen er samlet på CA 2490 dekar, fordelt på 10 teiger.
Arealfordelingen er som følger:
Fulldyrka jord: 12,6 da
Innmarksbeite: 1,8 da
Produktiv skog: 1922,2 da
Anna markslag: 498 da
Bebygd, samf., vann: 56,2 da


Fordeling på teignivå er som følger:

Teig 1- Langs og nord for Gransheradvegen, følger Folleselandbekken og strekker seg CA 1,7 km nordover til CA 375 m.o.h.:
641,7 da skog, 48,4 da anna markslag, 7,9 da vann/samf., 698,0 da totalt.

Teig 2- Tun som ligger CA 175 m.o.h., langs og sør for Gransheradvegen, ned mot jernbane strekk:
12,6 da fulldyrka jord, 1,8 da innmarksbeite, 114,8 da skog, 1,8 da anna markslag, 7,0 da vann/samf./bebygd, 138,0 da totalt.

Teig 3- Fra Surtetjønn (374 m vannlinje), CA 1,5 km nordøst til Gullikleiva (CA 830 m.o.h.):
176,2 da skog, 378,3 da anna markslag, 7,0 da samf/vann, 561,5 da totalt.

Teig 4- Langs elva Tinne, nedenfor jernbane strekk med CA 900 meter vannlinje:
35,6 da skog, 1,0 da annet markslag, 4,2 da samf, vann,          40,8 da totalt.

Teig 5-Mellom Sandåa og Bjønndalsåsen, liten teig hvor tømmervei passerer (kommer fra Hovinvegen)     
14,0 da skog, 14,0 da totalt.

Teig 6- -Fra Hovinvegen CA 3 km nordover til CA 525 m.o.h. 4 fradelte hyttetomter og 1 festetomt.
800,9 da skog, 53,7 da annet markslag, 27,5 samf., vann, 882,1 da totalt.

Teig 7-Mellom Sønstevatn og Hovinvegen, CA 670 meter vannlinje - 3 fradelte hyttetomter og 1 festetomt.
55,3 da skog, 1,8 da annet markslag, 1,8 da vann, samf., 58,9 da totalt.

Teig 8- Sør for Gransheradvegen ved sør ende av Damvatn. Strekker seg CA 1 km- smal tarm. 2 festetomter
79,5 da Skog, 12,9 da annet markslag, 0,4 da bebygd, samf., 92,8 da totalt.

Teig 9-Mellom Gransheradvegen og sør ende av Damvatn, CA 120 meter vannlinje
2,5 da skog, 0,4 da vann, 2,9 da totalt.

Teig 10- Mellom Gransheradvegen og sør ende av Damvatn, CA 15 meter vannlinje (nabohytte kan se ut til å ha ei bu stående inn på d.e.
1,7 da skog, 0,1 annet markslag, 1,8 da totalt.

Innhold

Våningshus, oppført CA 1948, (registrert som våningshus, men har vært brukt som generasjonsbolig/bolig med utleie del siden påbygg ble oppført 1968.
Våningshuset inneholder
Hoveddel:
1 etg.: Hall med trapp til 2 etasje og nedgang til kjeller, romslig kjøkken, vaskerom, stor stue (vinkelstue) med utgang terrasse.
2 etg.: trappegang med trapp videre opp til loft og utgang svalgang, 4 soverom og bad.
Loft: Uinnredet, gulvet loft til lagring.
Kjeller: Grovkjeller med gang og 3 kjellerrom.

Utleie-/Generasjonsdel:
1 etg.: vindfang, gang med trapp til 2 etasje og nedgang kjeller, stue/kjøkken og bod.
2 etg.: Gang, bad og soverom.

Stabbur, oppført 1927, modernisert i 2012. CA 60 kvm bruttoareal

Garasje, oppført CA 1970, tilbygd CA 1975 og modernisert i 2006. Bruttoareal CA 60 kvm.

Hytte/Verksted, oppført CA 1955. Bruttoareal CA 40 kvm. Gulvet er råttent og bygningen ansees å være kondemnabel.

Driftsbygning/Låve, antatt oppført CA 1935. CA 200 kvm grunnflate og CA 338 kvm bruttoareal.

Drivhus fra 2016.

Stall, ukjent byggeår, antatt oppført Ift. skogsdrift på Lauvodden.

Eierform

Selveier

Boligtype

Landbrukseiendom

Byggeår

1948

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruttoareal (BTA) : 418 m²
Bruksareal (BRA) :379 m²
Bruksareal pr. etasje : Hoveddel: U. etg.: 74 m², 1. etg.: 100 m², 2. etg.: 95 m². Generasjonsdel: U. etg.: 24 m², 1. etg.: 43 m², 2. etg.: 43 m².
Primærrom (P-ROM) : 273 m²
P-rom fordeling : Hoveddel 1. etg., 98 kvm, Gang, stue, kjøkken og vaskerom. 2 etg., 93 kvm, Gang, bad, mellomgang, 4 soverom. Leilighetsdel 1 etg., 41 kvm, Vindfang, gang, stue/kjøkken. 2 etg., 41 kvm, gang, bad og soverom.

Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann.

Antall soverom

5
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Spesielt om våningshuset beskriver takstmannen blant annet: Oppført som en generasjonsbolig med en hoveddel og en sekundærdel. Hoveddel er oppført i 1948 med tilbygd sekundærdel i 1968. Våningshus ble satt opp på gammel grunnmur. Det har innvendig vært en del ombygging og modernisering opp gjennom tiden. Mye av overflatene og utstyr er oppgradert fra 2006-2016. Generelt er bygningen oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåten som var vanlig ved oppføringstidspunktet. Det er registrert enkelte forhold som avviker fra normal tilstand, det meste som følge av elde og slitasje. Det er registrert enkelte setningssprekker i betongstøpt dekke og kjellermurer. Videre er drenering og fuktsikring fra byggeår, det er indikert en del fuktinntrengning i deler av kjelleren og dreneringen må påregnes utskiftet. Taktekke er av eldre dato og må påregnes utskiftet. Det gjenstår enkelte eldre vinduer i bygningen. Hovedtyngden av våtrom er oppgradert opp gjennom tiden. Vaskerom i hoveddel er av eldre dato og må påregnes en rehabilitering i nær fremtid. Det opplyses at det tidligere har vært angrep av ekte hussopp, dette opplyses av eier å være sanert. Det opplyses også om at det til tider kan være enkelte mus i bolig. Det er også registrert enkelte maur. Det eldste sanitære ledningsnettet må påregnes noe vedlikehold. Det opplyses om sprekk i avløpsrør i betongstøpt dekke. Eldre avløpsanlegg.

Det er tegnet boligselgerforsikring på våningshuset, som også er nøye gjennomgått via tilstandsrapport.
Øvrig bygningsmasse må av interessenter sees på som renoveringsobjekter med behov for oppgradering.

Se forøvrig nærmere beskrivelser i tilstandsrapport og landbrukstakst fra IL Takst AS.

Overflater

Overflater i våningshus består i hovedsak av:
Gulv: Parkett, tregulv, flis, belegg, tepper.
Vegger: Panel, malt panel, malte plater, tapet, flis.
Himling: Panel, Malt panel, takess,

TV/Internett

Fiber via Altiboks.

Kjøkken

Hoveddel: Drømmekjøkken modell "Solid hvit" med finerskrog, slette behandlet dører og skap. Delvis fliser mellom benkeplate og overskap. Kjøkkenøy. Skapmontert mikroovn, kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp. Kjøkkenvifte med kullfilter.

Utleiedel: Kjøkkeninnredning fra 2011, type Nettoline. Oppført med fabrikkframstilt skrog, slette dører. Laminert benkeplate med nedfelt servant. Montert overskap. Vifte montert over komfyrplass med ventil/avkast på yttervegg til friluft.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer medfølger i hoveddel: Integrert mikroovn, kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp.

Bad/Vaskerom/WC

Hoveddel: Bad med flislagt gulv og dels flis/panel på vegger. Dusjkabinett, wc, heldekkende servant med underskap, skap og speil. Vaskerom har flis på gulv og panel på vegger. Kum, wc, servant og opplegg vaskemaskin.
Utleiedel: Bad med belegg på gulv og våtromsplater på vegg, dusjkabinett, wc og servant med underskap. Speil.

Tilbehør

Faste garderobeskap medfølger.

Byggemåte

Våningshus er oppført i trekonstruksjon over 2 etasjer + loft  over kjeller i mur konstruksjon.
Se forøvrig rapporter fra IL takst AS for nærmere beskrivelse av alle bygninger.

Oppvarming

Hoveddel: Stue med peisovn, samt peisovn i kjøkkendel. 2 stk. vedovner i 2etg. Peisovner fra 2014.
Tilleggsvarme fra elektrisitet via panelovner i enkelte rom og varmekabler på vaskerom og bad.
Hybel/leilighetsdel: Elektrisitet. Varmekabler på bad, forøvrig panelovner i enkelte rom.

Garasje/Parkering

Det er dobbel garasje (uten garasjeporter) pluss carport, tilsammen 3 plasser på eiendommen. Forøvrig er det godt med parkering på tunet.

Energimerke

Energimerke karakter :  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Boligselgerforsikringen gjelder "boligdelen" av eiendommen, dvs. hovedsakelig våningshuset.
Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no