Nordbøvegen - Best Eiendomsmegler

Nordbøvegen, 3803 Bø i Telemark

Prisantydning12 900 000,-
BoligtypeBoligtomt
EieformSelveier

Type

Boligtomt

Eieform

Selveier

Gårdsnummer

54

Bruksnummer

7

12 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
322 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 12 900 000,-))
--------------------------------------------------------
323 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
13 223 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Se komplett salgsoppgave Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Planlagt utbyggingsområde ligger i Mørkholtåsen, rett vest for Bø sentrum med adkomst via Seljordsvegen. Planområdet ligger i svært naturskjønne
omgivelser i hjerte av Bø i Telemark. Området anses å ha gode solforhold. Tomtene ligger på flere ulike nivåer i området, blant annet for å utnytte/bevare den flotte utsikten. Området ligger eksponert på åsen nord og sør for eksisterende bebyggelse på Nordbøåsen. Arealet her anses å ha en svært god beliggenhet og fin utsikt over området. Fine tur og rekreasjonsmuligheter sommer og vinter. Det planlegges en egen barnehage for boligfeltet i området, arealer er ervervet av Bø kommune. Det er etablert en lysløype som ligger ved Nordbøåsen, en turløype som er flittig brukt sommer som vinter. Det er også gode kommunikasjons muligheter med buss til Bø sentrum.
Bø kommune har i en rekke år hatt positiv tilvekst og anses å være en kommune med potensiale og positiv "drive".

Det er ca 2 km gangavstand og ca 2.7 km bilveg til Bø sentrum.

Adkomst

Det er p.t. ingen opparbeidet adkomstvei. Mot området er det opparbeidet innkjøringsveier, gang og sykkelveier.
Kostnader vedrørende infrastruktur må påregnes.

Tomt

Eiet tomt 162000 m²
Eiendommen er et u-opparbeidet råtomt område med kun enkel traktorvei opp i området.
Hovedtyngden av området har fastmark med innslag av antatt grunnlendt jorsmonn/skogbunn, der det tidligere sto furu,
lauv skog og innslag av gran. Området er hogd og fremstår som å ha et svært godt potensiale for videre utvikling.
Det må påregnes forholdsvis omfattende kostnader for etablering av reguleringsplaner og øvrig infrastruktur som vei, fellesområder, parkering, vann og avløp.
Det må også påregnes å betale infrastruktur-kostnader, dette beløper seg, ifølge selger til ca kr 5-6 millioner. For mer nøyaktig informasjon, kontakt Bø kommune.
Videre er det en del rekkefølge krav som må oppfylles, jf. reguleringsplan med bestemmelser vedlagt salgsoppgaven.

Grunnforhold:
Hovedtyngden av området ligger på små koller med hovedsakelig fjell som grunnforhold men det kan påregnes andre typer grunnforhold.
Det er ikke utført noen form for grunnundersøkelser i området.

Eierform

Selveier

Boligtype

Boligtomt

Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikring

Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema, vedlagt salgsoppgaven, før kjøpetilbud avgis.

Folkebadet.no